HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

NORDEN-TILBUD VAR SKRÆDDERSYET TIL LEJERE

Da Ejendomsselskabet Norden satte 15 ejendomme, heraf otte på Bryggen, til salg i 2001, var hensigten at sælge til lejerne.

BRYGGEBLADET 22.10.2003 - Som beskrevet i seneste nummer af Bryggebladet blev Nordens salg af ejendomme til datterselskabet Øresund aldrig effektueret, fordi syv af ejendommene blev købt som andelsboligforeninger af de daværende lejere, mens den sidste ejendom blev afhændet til Lærerstandens Brandforsikring.

Men hvad var den egentlige årsag til at et datterselskab fremssatte et købstilbud?

Jens Steglich Petersen, Nordens direktør

- Overdragelsen til datterselskabet (»Boligselskabet Øresund eller ordre« som det er anført i købsaftalen, red.) blev gjort for at fremprovokere en transaktion med lejerne, siger direktøren for Ejendomsselskabet Norden, Jens Steglich-Petersen, til Bryggebladet.

Steglich-Petersens udtalelser bekræfter, hvad mange bryggeboere har spekuleret på siden Islands Brygge blev ramt af andelsfeberen i vinteren og foråret 2001:

Tilbuddet var skræddersyet til lejerne. Intentionen var ikke at overdrage ejendommene til datterselskabet, men at få lejere til at købe deres lejligheder på andelsbasis.

Adspurgt om et sådant tilbud ikke er en omgåelse af lejelovens bestemmelser, svarer Steglich-Petersen:

- Tilbudet blev givet på almindelige markedsvilkår.

Han påpeger efterfølgende, at Lærerstandens Brandforsikring også har købt ejendommen Saga G på de samme vilkår, som lejerne blev tilbudt.

Dette bekræftes af Bryggebladets undersøgelser af skødet for ejendommen Saga G på Tinglysningskontoret. Saga G fordeles på intet mindre end 14 matrikler i Amagerbros kvarter. Af tinglysningsskøderne fremgår det, at ejendommen blev solgt for 123.400.000 kroner med overtagelse den 1. juni 2001 - to måneder efter at lejerne i Saga G kunne have overtaget ejendommen.

»Sælger erklærer, at ejendomme i januar 2001 har været tilbudt lejere i henhold til reglerne i Lejelovens kapitel XVI om tilbudspligt. Lejerne accepterede ikke tilbuddet inden den fastsatte frist. Sælger erklærer, at da ejendommen ved nærværende endelige skøde overdrages på samme vilkår som dem, der blev tilbudt lejerne i januar måned, udløser aftalen ikke tilbudspligt jfr. Lejelovens §103 stk. 6«, står der i skødet for Saga G.

Lejelovens bestemmelser er klare: »Bliver ejerens tilbud ikke accepteret, kan ejendommen overgå til andre ved salg på de tilbudte vilkår eller ved gave, mageskifte eller arveudlæg, hvis skødet anmeldes til tinglysning senest 1 år efter tilbudet til lejerne.«

Alle disse oplysninger viser, at der formentlig ikke er foregået noget juridisk fordækt i forbindelse med handlerne, og derfor er der sandsynligvis ikke grundlag for, at lejerne i Saga G kan tage yderligere skridt i sagen.

I en allonge til skødet kan man også læse, at ejendommen Saga G har været afhændet til Administrationsselskabet Norden A/S - et datterselskab i Norden-koncernen - den 19. januar 2001, men årsagen til denne transaktion fremgår ikke af den oprindelige købsaftale.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oplyste i april 2001 til daværende by- og boligminister Lotte Bundsgaard, »at aktieselskabsloven ikke indeholder bestemmelser, der er til hinder for indgåelse af aftaler mellem koncernforbundne selskaber. Ejendomsselskabet Nordens A/S’s salg af ejendomme er således ikke i strid med den selskabsretlige regulering«. ljg

Link til andre nyheder:

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet