HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

MYSTIK OM NORDENS EJENDOMSSALG

Meget tyder på, at lejerne i ejendommen Saga G blev snydt for et nyt tilbud da Norden solgte ejendommen til Lærernes Brandforsikring i 2001. De nylig stiftede andelsboligforeninger på Bryggen kan også stille spørgsmål ved de dengang gældende købstilbud.

BRYGGEBLADET 08.10.2003 - ”Resultatet af ejendommens drift har været tilfredsstillende. I 2001 er der hverken købt eller solgt ejendomme.” Sådan er det anført i Ejendomsselskabet Nordens datterselskab, Boligselskabet Øresunds årsrapport for året 2001. Selskabet, som indgav tilbud om at købe otte ejendomme på Islands Brygge og yderligere syv ejendomme i Ejendomsselskabet Nordens portefølje, fik åbenbart aldrig overdraget ejendommene, hvad der ellers var lagt op til i deres købstilbud i første halvår af 2001. Boligselskabet Øresunds tilbud i januar 2001 for de femten ejendomme, var på knap 900 millioner kroner.

Beboerne i Saga G er stadig lejere. Ejendommen ejes nu af Lærernes Brandforsikring.

Som det fremgår af deres årsregnskab, har Boligselskabet Øresund ikke købt eller solgt ejendomme i denne periode. Dermed var ejendommen Saga G stadig i Ejendomsselskabet Nordens eje da overdragelsen til Lærernes Brandforsikring fandt sted i 2001. Lejerne skulle dermed have modtaget tilbudspligten på ny, hvis vilkårene ved købet blev ændret. Samtidig kan man diskutere hvorvidt dette igen var et førstegangssalg.

Hos Lærernes Brandforsikring kan man bekræfte, at ejendommen Saga G, som var den eneste af Nordens ejendomme på Bryggen, som forblev en udlejningsejendom, blev købt af Ejendomsselskabet Norden og ikke af Boligselskabet Øresund. Den nye ejer kan yderligere bekræfte, at salget blev gennemført i 2001. Det har dog ikke været muligt at få oplyst prisen og øvrige købsvilkår.

Tilbudspligten til lejere i ejendommen Saga G blev udløst af Boligselskabet Øresunds købstilbud på 123.400.000 kroner for den pågældende ejendom. Lejerne afslog dengang at danne en andelsboligforening, da prisen ansås for at være for høj. Kvadratmeterprisen for ejendommen var den næsthøjeste på Bryggen efter AB Gunløg.

Lejelovens bestemmelser omkring tilbudspligt er klare:

”I ejendomme, der helt eller delvis anvendes til beboelse, skal udlejeren tilbyde lejerne ejendommen til overtagelse på andelsbasis, inden ejendommen overdrages til anden side”.

I øvrigt blev Boligselskabet Øresund opkøbt i 2001 af A/S Kalkværksgrundene, atter et datterselskab i Norden koncernen og i december 2001 blev A/S Kalkværksgrundene opkøbt af Juristernes og Økonomernes Pensionskasse(JØP).

I 2001 havde Ejendomsselskabet Norden solgt syv af otte ejendomme til de nylig stiftede andelsboligselskaber og kunne dermed forlade kvarteret med en fortjeneste på ikke mindre end 175 millioner kroner.

Det har desværre ikke været muligt at få en kommentar fra Ejendomsselskabet Norden. ljg

Link til andre nyheder:

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet