HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

FREDSVALG TIL SKOLEBESTYRELSEN

Stor interesse blandt forældrene på Bryggen: 15 stillede op, syv blev valgt.

BRYGGEBLADET 22.02.2006 - Fjorten dage efter det store valgmøde på skolen er der ikke indkommet konkurrerende valglister til den kommende skolebestyrelse, der skal udgøre Bryggeskolens øverste myndighed de næste fire år.

Det kan således konstateres, at der i lighed med tidligere nu er afholdt fredsvalg på skolen, og at syv nye forældre nu er valgt til at indgå i skolens øverste organ.

Fredsvalg eller ej – så var der alligevel spænding til det sidste blandt de omkring 30 fremmødte forældre til valgmødet torsdag den 2. februar.

Hele 15 forældre havde nemlig besluttet at stille op til valget. Derfor var der – som der sig hør og bør – både grundige kandidatpræsentationer og seriøse spørgsmål om arbejdet i den kommende skolebestyrelse, inden den skriftlige afstemning gik i gang.

Efter den jævnbyrdige afstemning kunne det konstateres, at de to nuværende medlemmer – Oleg Koefoed og Michael Svendsen – begge blev genvalgt til den kommende bestyrelse. Endda med Oleg Koefoed som topscorer i afstemningen.

De syv nye forældrerepræsentanter udgør sammen med to lærerrepræsentanter og to elevrepræsentanter skolens øverste organ de næste fire år. Modsat forældrerepræsentanterne bliver elev- og lærerrepræsentanter skiftet ud efter hvert skoleår.

På landsplan har valget til de mange skolebestyrelser været præget af manglende engagement og med et meget lille fremmøde til valgmøderne. Men ikke på Skolen på Islands Brygge, der traditionelt prioriterer skole/hjem-samarbejde og forældreindflydelse meget højt.

Den ny skolebestyrelse trækker i arbejdstøjet 1. april og skal som en af de første opgaver konstituere sig med en formand, der skal overtage jobbet fra den nuværende skolebestyrelsesformand Anette Mortensen. tkj

Tidligere artikler på brygggebladet.dk:

25.01.06 - Allerede fem kandidater til skolebestyrelsen
07.12.05 - Ny skolebestyrelse – nye opgaver

På bryggebladet.dk den 22. februar 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 03-2006 (udkommer den 22. februar).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet