HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

NY SKOLEBESTYRELSE – NYE OPGAVER

Valg til skolens øverste myndighed den 2. februar.

BRYGGEBLADET 07.12.2005 - Efter 3½ år i formandsstolen trækker Anette Mortensen sig som formand for skolebestyrelsen og efterlyser samtidig nye forældrekræfter til den kommende skolebestyrelse.

Anette Mortensen stopper som formand for skolebestyrelsen, fordi hendes barn forlader skolen. Hun håber, at de nye bryggeboere i Havnestad og på Ny Tøjhusgrunden også vil involvere sig i bestyrelsesarbejdet.

– Mit barn Mikkel startede i ottende klasse på en anden skole i sommers – så jeg har ikke længere noget at gøre på Skolen på Islands Brygge. Desværre.

– På den anden side er det måske også på tide, at der kommer helt nye forældrerepræsentanter på banen. Ikke mindst dem der netop er flyttet til Bryggen, siger Anette Mortensen til Bryggebladet.

Sammen med seks andre forældre, to elevrepræsentanter og to lærerrepræsentanter udgør Anette Mortensen skolens øverste myndighed – skolebestyrelsen.

Skolebestyrelsen, der sammensættes en gang hver fjerde år, fastlægger rammerne for skolens pædagogiske udvikling, afgør hvor mange timer, der skal være, får indflydelse på læreransættelser og beslutter, hvad skolens penge skal bruges til.

– Der bliver lyttet til os

Anette kan se tilbage på de sidste års arbejde med stor tilfredshed:

– Jeg føler virkelig, at der bliver lyttet til os. Vi har rent faktisk en hel del indflydelse – også selvom politikerne på rådhuset ofte har en anden dagsorden. Selvom vi ofte er uenige, er der ingen tvivl om, at vi som skolebestyrelse i høj grad bliver inddraget i beslutningsprocessen, siger hun.

Anette Mortensen tænker især på spørgsmålet om skolens udbygning. En proces der har lagt beslag på mange ressourcer, og også indimellem har været vanskelig for skolebestyrelsen at håndtere.

– Der har været mange lokale interessekonflikter blandet ind i skoleudvidelsen – og selvom politikerne måske nok har haft gode intentioner på det generelle plan, så har de jo ikke helt fingeren på pulsen, når de fine planer skal udmøntes på en så speciel skole med så specielle behov som Skolen på Islands Brygge, siger Anette Mortensen og tilføjer:

– Men se bare, hvor flot det kører nu. Der bygges på livet løs bag ved Ballonparken. To store bygninger er ved at tage form, ligesom bygningerne mod Artillerivej allerede er udvidet. Vores ønsker er stort set gået igennem. Tidsplanen holder, og vi skal allerede have rejsegilde i de nye bygninger på mandag.

Skoleudvidelsen

Netop skoleudvidelsen er noget, Annette Mortensen tror, den nye skolebestyrelse også fremover skal koncentrere sig om:

– Vi går jo fra at være en skole ,der tidligere kun gik til femte klasse til nu også at håndtere børn helt op til niende klasse. Det stiller store pædagogiske krav at lave denne omstilling. Der bliver også mange flere børn og lærere på skolen.

– ”Lilleskoletiderne”, hvor der kun var to klassespor at holde styr på, er for længst passé. En af de første ting, vi går i gang med i 2006, er at tage stilling til sammen med politikerne, om elevtallet i distriktet gør det nødvendigt at udvide skolen til fire spor.

Og det vælter ind med børn for tiden. Allerede til sommer vil der starte mindst tre børnehaveklasser – måske endda fire. Alt sammen på grund af det nye byggeri i Havnestad og på Ny Tøjhusarealet.

Samarbejde mellem skole og institutioner

– Den demografiske udvikling er noget, jeg interesserer mig for i skolebestyrelsen, siger Anette Mortensen.

– Hvor mange skolebørn-familier flytter egentlig ind i de nye byggerier? Hvad er det for nogle familier? Hvilken type børn får vi, og hvilke krav stiller denne demografiske udvikling til skolebestyrelsen? Det er meget interessant – og derfor er det også så vigtigt at nytilflytterne interesserer sig for skolebestyrelsesvalget den 2. februar, pointerer hun.

Et andet område, Anette har prioriteret højt, er forbindelsen mellem skolen og fritidsinstitutionerne. Det kommer også til udtryk ved, at Anette sidder som forældrerepræsentant i Klubbens bestyrelse.

– Med de mange nye børnehaveklasse- og førsteklassesbørn skal der for eksempel også etableres nye fritidshjemspladser. Og de skal bestemt ikke transporteres i busser til områder uden for Bryggen. Der skal i stedet hurtigt etableres det fornødne antal fritidshjemspladser i vores lokalområde, som kan opsuge de nye skoleelever, der starter. Og vel at mærke uden at det går ud over kvaliteten ved fritidsordningen. Det ligger mig meget på sinde, fordi vi jo på skolen til næste år får indført fritidsordning i den eksisterende pavillonskole.

– Så der er nok af opgaver, der venter på den nye skolebestyrelse. Men det er vældig interessant. Man får som skolebestyrelsesmedlem indsigt i en masse skolepolitik, man ikke har adgang til som almindelig forælder. Skolebestyrelsen har rent faktisk stor indflydelse på vores børns dagligdag, slutter den afgående formand. tkj

På bryggebladet.dk den 6. december 2005.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 19-2005 (udkommer den 7. december).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet