HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

ALLEREDE FEM KANDIDATER TIL SKOLEBESTYRELSEN

Hvilke syv forældre skal stå i spidsen for skolen de næste fire år? Skolebestyrelsesvalg den 2. februar.

BRYGGEBLADET 25.01.2006 - Interessen for skolebestyrelsesvalget på næste torsdag er stor. I sidste uge havde fem kandidater allerede meldt sig på banen – og flere vil sandsynligvis komme til inden deadline til valgmødet, der finder sted på skolens lærerværelse torsdag den 2. februar kl. 19.

På valgmødet – hvor kun forældre til børn på skolen har mulighed for at stille op – skal arbejdet i skolebestyrelsen diskuteres. Mødet skal slutte med, at der vælges syv forældre, der sammen med to lærere og to elever vil udgøre skolens øverste myndighed: Skolebestyrelsen.

Skolebestyrelsen skal ifølge styrelsesloven føre tilsyn med undervisningen og skolens fysiske forhold. Et af skolebestyrelsens vigtigste arbejdsområder er at fastsætte mål for skolen og dens udvikling. Men skolebestyrelsen har også indflydelse på for eksempel:

* Hvor mange timer der skal være i det enkelte fag

* Hvilke valgfag og tilbudsfag de ældste klasser skal have.

* Hvilken lærer eller skoleleder der skal ansættes, hvis der er et ledigt job.

Særligt på Bryggeskolen vil den nye bestyrelse få travlt. Den skal blandt andet sammen med kommunen tage stilling til, hvor mange spor skolen skal ende med at indeholde.

De skal sikre, at de nye bygninger bliver taget forsvarligt i brug, og at omstillingen fra en skole med småbørn til en skole med børn op til 9. klasse sker på en ordentlig måde.

Sidst men ikke mindst vil skolebestyrelsen også diskutere, hvilken karakter den kommende fritidsordning på skolens grund skal have. Skal det være et selvstændigt fritidshjem eller en såkaldt KKFO-ordning?

Den nye skolebestyrelse skal først i arbejdstøjet den 1. april. Det skyldes, at valget i princippet kan foregå ad flere omgange.

Skulle valgmødet den 2. februar resultere, i at man ikke bliver enige om en fredsvalgs-liste, skal der nemlig afholdes ur-afstemning i perioden 27. februar til 9. marts. Det er dog endnu aldrig sket på Skolen på Islands Brygge. tkj


Links til andre artikler:

07.12.05 - Ny skolebestyrelse – nye opgaver

På bryggebladet.dk den 25. januar 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 01-2006 (udkommer den 25. januar).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet