HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

BRYGGE-BJERGENE: EN LEVENDE BYDEL I STORBYEN

De nye boligbjerge i Njalsgade skal integrere tre dele af Amager, mener arkitekterne.

BRYGGEBLADET 22.02.2006 - Bryggen har været i voksealderen i snart 10 år nu. Men udviklingen stopper ikke. Næste gigant-projekt kan blive B.I.G.-arkitekters bjerglandskab i Njalsgade på den såkaldte moskegrund overfor Københavns Universitet.

Der skal bygges tæt i Njalsgade, hvis kommunen giver tilladelse. Ifølge arkitekterne kan området sagtens bære tætheden. Den højeste bygning, som ses længst til venstre bliver ifølge de foreløbige planer omkring 80 meter høj. Samme højde som SAS-hotellet, der ses i baggrunden. (Model: B.I.G)

Hvis politikerne godkender de ambitiøse planer får Bryggen endnu ny bydel i bydelen.

Arkitekterne planlægger et bjergagtigt landskab med dalstrøg og høje tinder. Hos B.I.G. går projektet under navnet »Batteriet« efter fortidsmindet Faste Batteri, som ligger umiddelbart vest for området.

For B.I.G. handler projektet om integration på fire forskellige niveauer.

– For det første søger vi at integrere alle aspekter af byliv i ét samlet bymiljø: Boliger, kontorer, butikker, børnehave, sportsfaciliteter, kulturelle institutioner og en moské, siger Bjarke Ingels direktør i B.I.G til Bryggebladet.

– Desuden vil vi samle tre adskildte kvarterer, Bryggen, Amagerbro og Ørestad, i et overlappende urbant aktivitetscenter.

– Projektet vil forbedre den kulturelle integration af islamisk og dansk kultur ved at inkoorporere den første moske opført til formålet i Danmark i hjertet af komplekset.

– Og endelig søger projektet at fusionere landskab og arkitektur, bebygget og ubebygget, til en samlet urban topografi af menneskeskabte bjerge, dale, kløfter og huler, forklarer Bjarke Ingels.

Tæt byggeri giver en levende, urban bydel

Hvis projektet gennemføres øges befolkningstallet på Bryggen igen. I slutningen af forrige årtusinde var der lige knap 4.500 boliger på Bryggen. Når vi skriver 2015 vil dette tal være steget til omkring 11.500, såfremt alle planlagte projekter i Havnestad, Ørestad Nord, Bryggen Syd, på Ny Tøjhus og på Faste Batteri gennemføres.

I gennemsnit bor der cirka 1,6 personer i de københavnske hustande, så et forsigtigt skøn vil være, at der i midten af næste årti vil bo omkring 18.000 personer i området mod cirka 9.000 i dag.

Vælger politikerne at godkende projektet, skal de give tilladelse til et meget tæt byggeri. B.I.G.’s foreløbige planer tyder på omkring 120.000 etagekvadratmeter med en anslået bebyggelsesprocent på 160. Den gældende lokalplan giver kun tilladelse 110, og det endda kun i et begrænset område.

Flere lejligheder vil skæppe mere i kassen hos investorerne, men tætheden skyldes ifølge B.I.G. ikke alene hensyn til projektets økonomi. Det er i lige så høj grad et spørgsmål om arkitektonisk æstetik og om at skabe de rette rammer for, at et egentligt storby-miljø kan udfolde sig.

– Vi vil skabe en levende bydel, og det kræver en hvis bebyggelsesprocent. Ellers er der ikke basis for for, at storbylivet kan udfolde sig. Jo flere mennesker, desto bedre basis for eksempelvis forretninger i området, forklarer Bjarke Ingels, der mener, at danskerne generelt er for skeptiske overfor høje huse.

B.I.G vil i dialog med bryggeboerne

– Jeg har i en kronik for nylig kaldt København for tårnenes by med højdeskræk, siger han.

Årsagen er blandt andet mislykkede byggerier som eksempel Høje Gladsaxe. Her byggede man i tresserne høje huse med stor indbyrdes afstande.

– Men det betyder desværre bare, at man i praksis har lavet et parcelhuskvarter i 15 etagers højde, siger han.

B.I.G vil noget andet på Faste Batteri og har derfor brugt lang tid på at studere naboområderne, blandt andet for at undgå, at de høje bygninger skal kaste skygger på eksisterende byggeri.

B.I.G. glæder sig meget til at høre reaktioner fra projektets naboer.

Bryggebladet formidler gerne dine holdninger til byggeriet videre. Send et indlæg til debat@brygggebladet.dk eller put det i brevsprækken, Leifsgade 7 og deltag i debatten. I øvrigt planlægger Bryggebladet i samarbejde med kulturhuset at afholde et dialogmøde med B.I.G. Mere om det i det kommende nummer, der udkommer om to uger. agn

Bjarke Ingels stiftede sammen med Julien de Smedt tegnestuen Plot, som de senere år har stået bag en række opsigtsvækkende projekter, herunder Bryggens Havnebad. Ingels og de Smedt er nu gået hver til sit. Ingels kalder sin del af Plot for B.I.G.

Læs mere om Brygge-bjergene i følgende artikler:

22.02.06 - Brygge-bjergene: Intro
22.02.06 - Brygge-bjergene: En levende bydel i storbyen
22.02.06 - Brygge-bjergene: Politikere i venteposition
22.02.06 - Brygge-bjergene: Jyder vil udbygge Bryggen
22.02.06 - Brygge-bjergene: Moske og svømmehal i Njalsgade
22.02.06 - Brygge-bjergene: Modelbilleder af byggeriet

På bryggebladet.dk den 22. februar 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 03-2006 (udkommer den 22. februar).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet