HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

SKANSKA: RING TIL OS OM HUSBÅDENE, HAVN

BRYGGEBLADET 19.11.2003 - Der er ikke plads til husbåde på Kalvebod Brygge, mener Skanska. Til gengæld har virksomheden et andet forslag til placering af husbåde. Et forslag der burde interessere Københavns Havn.

– Vi kunne måske til nød acceptere et antal husbåde i mindre målestok ved Kalvebod Brygge. Men vi synes ikke, det er rigtigt bare at placere moderne villaer på betonpramme. Hvis bådene derimod har en egentlig skibsmæssig karakter, er det en anden sag, som vi ville være villige til at gå i dialog omkring. Her tænker jeg eksempelvis på de husbåde, man kender fra de gamle flodpramme i Amsterdam, siger Peter Christensen fra Skanska til Bryggebladet.

– Men selvom vi altså ikke vil afvise det fuldstændigt, så mener vi overordnet set ikke, at Kalvebod Brygge er det rigtige sted at placere husbåde. Dette har vi også meddelt vores høringssvar til kommunen.

– Årsagen er, at husbåde skaber en privat atmosfære omkring sig. Hvis der ligger husbåde, så vil man ikke på samme måde sætte sig på bolværket og nyde udsigten. Det vil både være ubehageligt for dem, der bor i husbådene og for, dem der føler, de kigger ind ad vinduerne i folks private hjem. Det er den samme holdning, man har på Christianshavn og Nokken, forklarer Peter Christensen.

Læg husbåde i Tømmergraven

Skanska er en af de store aktører på Sjællandssiden af Sydhavnen. Skanska prøver desperat at skabe maritimt liv på den forblæste kajstrækning og står også bag planerne om en færge mellem Islands Brygge og Fisketorvet. Men husbåde er altså ikke den rette form for maritimt liv på Kalvebod Brygge.

– Det er vigtigt at tænke på helheden, så der bliver taget hensyn til alle parter. Husbådene skal ikke tage alt friarealet fra de bagvedliggende boliger og kontorer. Der ville jo komme et ramaskrig, hvis man tilsvarende planlagde at lægge husbåde langs hele Islands Brygge. Og det er de samme protester, man har set ved Nokken, siger Peter Christensen.

– Vi har lagt op til, at man kunne udbygge det eksisterende husbådemiljø i Tømmergraven (syd for Fisketorvet, red.). Der kan måske være plads til mellem 10 og 20 nye husbåde, som kan supplere de 10-15 husbåde, der allerede ligger der nu .

Skanska har holdt lav profil

– Vi har faktisk en ide om, hvor man kunne lægge et pilotprojekt, men da vi hverken ejer havnen eller er planmyndighed, har vi holdt lav profil og har ikke villet gå så meget ind i debatten. Men havnen ved godt, hvor vi synes, det skal være.

Derfor har Bryggebladet spurgt afdelingschef Karl-Gustav Jensen fra Københavns Havn, om havnen er interesseret i et samarbejde med private jordejere.

– Det er vi absolut interesseret i. Hvis der er nogle private grundejere i Sydhavnen, som er interesseret i husbåde, så vil vi gå i samarbejde med dem med det samme. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi gerne vil have husbåde i havnen, så det kunne være en god løsning, siger han.

Det tyder altså på, at det er muligt at opnå en løsning, som kan tilfredsstille alle parter – ikke mindst for beboerne på Nokken. Om Havnen og Skanska allerede er i dialog, har det ikke været muligt for Bryggebladet at få bekræftet. Med de nye udmeldinger burde det være muligt at få en dialog i gang. agn

På bryggebladet.dk den 19. november 2003.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 19. november 2003.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet