HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

FEM SKARPE TIL KØBENHAVNS HAVN OM NOKKEN

BRYGGEBLADET 19.11.2003 - De oprindelige planer om at lægge tusindvis af husbåde i hele havnen lader sig ikke gennemføre i den nærmeste fremtid, siger Københavns Havn nu. Det er faktisk kun i Sydhavnen, at der på nuværende tidspunkt er plads til 100-200 husbåde. Husbådeprojektet ved Nokken har været tænkt som første skridt - et pilotprojekt - i denne udvikling, og havnen fastholder, at pilotprojektmetoden er den rigtige vej at gå.

Opfatter I stadig området ved Nokken som den mest oplagte placering af pilotprojektet om husbåde?

– Det er i hvert fald Sydhavnsområdet, man tænker på. Der har vi ikke de store skibe mere, og det er et af de afgørende sikkerhedspunkter, siger afdelingschef Karl-Gustav Jensen til Bryggebladet.

Hænger interessen for Nokken-området også sammen med grundarealernes ejerforhold?

– I Nokkens tilfælde er området ejet af kommunen, og hvis projektet skal laves andre steder, skal vi jo tale med de pågældende grundejere, undtagen i de relativt få områder, som vi selv ejer.

Så det vil sige, at Nokkens beboere kan se frem til at skulle slås videre mod husbådeplanerne?

– Det tør jeg slet ikke gisne om i øjeblikket. Vi har valgt at vente med at tage dén diskussion.

Det kan undre, at I fastholder planerne ved Nokken, når over 7.000 borgere har protesteret?

– Jeg har heller ikke sagt, at vi fastholder projektet ved Nokken. Jeg siger, at vi på nuværende tidspunkt ikke har taget stilling til, hvad vi gør med hensyn til husbåde i Sydhavnen.

Men I har på den anden side heller ikke besluttet, at det absolut ikke bliver ved Nokken?

– Nej, det har vi ikke. agn

På bryggebladet.dk den 19. november 2003.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 19. november 2003.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet