HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

HUSBÅDE TRUER FORTSAT NOKKEN

Havnen har ikke droppet pilotprojektet, hvilket undrer Ole Hentzen (C), der mener, at projektet er helt ude i hampen.

BRYGGEBLADET 19.11.2003 - De 7.400 protester mod husbåde ved Nokken har vakt behørig opsigt i både medier og kommune. Men alligevel vil Københavns Havn ikke afvikle pilotprojektet. Havnens udlejningschef Britta Køster Rasmussen gør meget ud af at pointere, at pilotprojektet ved Nokken ikke er droppet, men blot blevet udsat som følge af kommunens beslutning tidligere på efteråret.

- Der er ikke truffet beslutning om at nedlægge projektet. Vi har blot sat det i bero, fordi vi afventer, at plangrundlaget kommer i orden. Vores plan er fortsat at lave et pilotprojekt i den sydlige del af havnen – altså syd for Langebro, siger hun til Bryggebladet.

Med så mange protester undrer det konservative medlem af Bygge- og Teknikudvalget, Ole Hentzen, sig over, at havnen ikke fuldstændigt har droppet planerne.

Han har i husbådesagen været i en noget utraditionel alliance med venstrefløjen, som til sidst betød, at de noget mere fodslæbende store partier, Socialdemokratiet og Venstre, også nedstemte pilotprojektet. Hans holdning er ganske klar:

– Hvis der nogensinde skal lægges husbåde ved Nokken, skal der for det første udarbejdes lokalplan. For det andet skal det være noget, som Nokkens beboere kan leve med. Pilotprojektet var jo helt ude i hampen, efter min mening.

– Men derfra og til at sige at der aldrig bør komme en eller anden form for husbåde, skal man nok være varsom med. Der er jo også beboere fra Nokken, som har givet udtryk for, at man godt kan overveje mindre husbåde i området. Blot ikke i det foreslåede omfang og af den type. Det må være den fornuftige tilgang til husbådeplanerne, også selvom det godt kan lyde som om, jeg går både med livrem og seler, siger Ole Hentzen til Bryggebladet.

En speget sag

Ole Hentzen mener, at kommunen skal passe på, at debatten ikke kommer til at dreje sig om for eller i mod husbåde generelt.

– Det er vigtigt, at vi fastholder proportionerne. Det nytter ikke noget at plastre alle kajområder til med en masse store husbåde, men omvendt skal der være plads til husbåde i en eller anden form.

Ole Hentzen peger på, at hele husbådeprojektet har været en meget speget sag, hvor mange interesser er løbet sammen.

– Politikerne er bange for at give los. Løber det pludselig fra os, så er det svært at trække tilladelserne tilbage. For det er nogle stærke spillere, vi er oppe imod. Man kan ikke komme tilbage til havnen og sige »Nå, men vi har fortrudt, vi bliver nødt til at lave det om«. – Så stemningen blandt politikerne er, så vidt jeg fornemmer, at vi gerne vil have husbåde, men samtidig vil vi også have lavet nogle regler, så vi kan regulere. Så længe vi ikke har sådanne regler, er vi bedre tjent med at sige, at husbådeaktørerne må vente indtil videre, siger Ole Hentzen.

I det hele taget er der mange uafklarede punkter i forbindelse med havnens fremtid. Til foråret forventes der en afslutning i sagen om, hvem der egentlig ejer Københavns Havn. Hvad udgangen bliver, er ikke til at vide, men hvis staten overtager havnen, skal man nok ikke forvente, at overborgmesteren fortsætter som formand.

– Det bliver spændende at se, i hvor høj grad staten bliver en med- eller modspiller i den videre proces omkring husbåde, siger Ole Hentzen til Bryggebladet. agn

På bryggebladet.dk den 19. november 2003.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 19. november 2003.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet