HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

UNDERJORDISKE P-PLADSER PÅ BRYGGEN

To underjordiske parkeringsanlæg planlægges i Leifsgade ved legepladsen i Leifsgade samt i Snorresgade overfor kulturhuset.

Af Anders Godthjælp Nielsen, Bryggebladet 05.04.2006

Inden 2014 vil Bryggen have fået to nye underjordiske parkeringsanlæg. I hvert fald hvis kommunens storstilede parkeringsprojekt gennemføres som planlagt.

De underjordiske parkeringsanlæg tager ikke meget plads på jordoverfladen. Her illustreret ved en model af et anlæg ved Majporten på Amagerbro. (Illustration: Vej & Park, Københavns Kommune)

De underjordiske parkeringsanlæg bliver fuldautomatiske. Når bilisten har forladt bilen, vil en elevator automatisk bringe bilen ned til en ledig plads i den underjordiske parkeringssilo.

Indtil videre har kommunen foreslået to placeringer til anlæg på Bryggen: I Leifsgade ved legepladsen samt på pladsen for enden af Snorresgade over for kulturhuset. Men den endelige beslutning træffes først efter dialog med borgerne, blandt andet ved et debatmøde den 4. maj.

Når bilisten har forladt bilen, vil en elevator automatisk bringe bilen ned til en ledig plads i den underjordiske parkeringssilo. (Illustrationer: Vej & Park, Københavns Kommune)

I alt skal der opføres omkring 80 anlæg i København. De første laves i 2008, det sidste i 2014.

De underjordiske parkeringsanlæg er en del af det samlede parkeringsprojekt, som blandt andet betyder, at kommunen indfører parkometerordning på Bryggen. Prisen for at parkere under jorden bliver den samme som at parkere på gaden. Beboere med beboerlicenser kan ligeledes benytte de underjordiske anlæg uden ekstra omkostninger. En beboerlicens kommer til at koste 175 kroner årligt.

Når parkometrene er opstillet, droppes den nuværende 2-timers ordning.

På bryggebladet.dk den 4. april 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 06-2006 (udkommer den 5. april).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet