HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

METROCITYRING I 2017

14 kilometer underjordiske skinner, 17 underjordiske stationer, 15 milliarder kroner.

BRYGGEBLADET 07.12.2005 - Staten, København og Frederiksberg indgik i sidste uge en aftale om anlæggelse af en metrocityring til 15 milliarder kroner. Anlægsarbejdet kan gå i gang i 2009 og metroen forventes at stå klar i 2017.

Klik her for stort billede - åbner i nyt vindue. (Kortfoto: Ørestadsselskabet)

Da Ørestadsselskabet anlagde den nuværende metro blev både budgettet og tidsplanen overskredet i et så stort omfang at professor Bent Flyvbjerg har sammenlignet processen med tilsvarende processer i tredjeverdenslande.

Men det vil ikke ske denne gang lover trafikminsiter Flemming Hansen:

– Vi er ved at lære det. Metroens tredje etape, som vi er ved at bygge på Østamager, holder prisen og bliver færdig til tiden, udtalte han til Politiken i sidste uge.

Tre stationer på Frederiksberg

Op til den endelige aftalen har der været uenighed mellem Frederiksberg og Københavns Kommuner. Cityringen skal nemlig krydse Frederiksberg Kommune på sin vej mellem Nørrebro og Vesterbro.

Københavns Kommune har hele tiden foretrukket en linjeføring over Indre Nørrebro med stop ved Stengade. Det ville betyde at cityringen vil krydse den eksisterende metrolinje ved Forum Station, som ville blive den eneste ”nye” på Frederiksberg.

Frederiksberg har derimod foretrukket en østligere linjeføring, hvor cityringen krydser den eksisterende metro ved Frederiksberg Station. Det giver plads til yderligere to stationer i kommunen – Aksel Møllers Plads og Platanvej/Frederiksberg Allé. Frederiksberg Kommune truede med ikke at ville medfinansiere metroen, hvis ikke den sidstnævnte løsning blev valgt.

I sidste ende faldt valget på Frederiksbergs foretrukne løsning. Det betyder en cityring, der løber fra Hovedbanen via Rådhuspladsen, Strøget og Kongens Nytorv til Østerport. Derefter runder den Trianglen og Østerbro for at begive sig mod Nørrebro Station og Nørrebros Runddel, inden metroen krydser Frederiksberg Kommune for at nå til Vesterbro og Tove Ditlevsens Plads, hvorfra turen går tilbage til Hovedbanegården.

Den samlede rundtur kommer til at tage 24 minutter.

Ørestadsselskabet opdeles

Det er Ørestadssselskabet, som skal opføre metrocityringen.

Som tidligere omtalt i Bryggebladet betyder anlæggelsen af cityringen dog, at Ørestadsselskabet opdeles i to dele.

Den ene del skal fortsat forestå arealudviklingen i Ørestad, mens den anden del skal anlægge den nye metro og samtidig drive den eksisterende metro videre.

De 15 millioner skal først og fremmest komme dels komme fra staten, som putter penge fra salg af ledige havnegrunde ind i projektet, og Københavns Kommune der blandt andet finansierer indskuddet ved salget af Københavns Energi. Dertil kommer et relativt mindre beløb fra Frederiksberg Kommune. agn


Links til andre artikler:

08.06.04 - Metroens cityring planlægges
03.11.04 - Omdannet Ørestadsselskab skal bygge mere metro

På bryggebladet.dk den 6. december 2005.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 19-2005 (udkommer den 7. december).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet