HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

METROENS CITYRING PLANLÆGGES

BRYGGEBLADET 08.06.2005 - Planlægningen af en metrocityring er i fuld gang. Sidste år vedtog kommunen en række principper for placeringen og udformningen af stationerne på denne metroens fjerde etape. Endnu er linieføringen gennem Frederiksberg Kommune mellem Forum Station og en station på Vesterbro ved Tove Ditlevsens Plads (i nærheden af Enghavevej) ikke fastlagt, men resten af linieføringen ligger mere eller mindre fast.

Grafik: Bryggebladet på baggrund af skitse fra Ørestadsselskabet

Cityringen, der forventes tidligst at kunne åbne i midten eller slutningen af næste årti, går fra Hovedbanen via Rådhuspladsen, Strøget, Kongens Nytorv og Marmorkirken/Amalienborg til Østerport. Derefter runder den Trianglen, krydset ved Østerbrogade/Jagtvej samt Vibenshus Runddel for at begive sig mod Nørrebro Station. På den videre færd herfra vil passagererne blive transporteret under Nørrebrogade med stop ved Runddelen og Stengade, inden metroen når Forum og krydser gennem Frederiksberg Kommune. Fra Tove Ditlevsens Plads går turen tilbage til Hovedbanegården.

Kommunen og Ørestadsselskabet, som også er involveret i dette metroprojekt, er i øjeblikket ved at udarbejde mere præcise forslag til de enkelte stationers placering og konkrete indretning. Blandt andet undersøges det, i hvor høj grad man kan anlægge stationer med ovenlys, som det kendes fra det eksisterende metronets stationer (herunder Islands Brygge Station).

I den forbindelse undersøges det, hvordan forskellige ovenlys-løsninger vil indvirke på de eksisterende byrum og pladser. Desuden har man undersøgt mulighederne for at indrette offentlige toiletter i forbindelse med de nye metrostationer, hvilket er fravalgt på det nuværende metronet. agn


Links til andre artikler:

03.11.04 - Omdannet Ørestadsselskab skal bygge mere metro

På bryggebladet.dk den 8. juni 2005.
Redigeret udgave af artikel, der bringes i Bryggebladet 10-2005 (udkommer den 8. juni).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet