HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

SØGES: VÆRESTED FOR BRYGGENS SENIORER

Ny forening vil arbejde for at Bryggens omtrent 1.500 pensionister og efterlønnere får bedre muligheder for et aktivt seniorliv. Stiftende generalforsamling i morgen i kulturhuset.

Af Anders Godthjælp Nielsen, Bryggebladet 07.06.2006

Bryggens mange seniorer har brug for et samlingssted, mener Bryggens Aktive Senioerer (BAS).

Ulf Overgaard (til højre) er initiativtager til Bryggens Aktive Seniorer (BAS). BAS arbejde blandt andet arbejde for, at Bryggens ældre får et værested. BAS får støtte fra formand Rudi Sommerlund og resten af Vestamager Ældreråd. De to aktive bryggeboere mener, at den tomme kommunale ejendom på Islands Brygge 17 er et bud på et værested. Foto: Ricardo Ramirez

BAS er en helt ny forening, der formelt oprettes på en stiftende generalforsamling i morgen.

– Der er omkring 1.500 pensionister og efterlønnere på Bryggen lige nu, men det tal vil formentlig stige yderligere i de kommende år, efterhånden som de forskellige nye boligbyggerier tages i brug, siger Ulf Overgaard, der er initiativtager til foreningen.

Derfor er det nødvendigt med et nyt samlingssted for Bryggens seniorer, mener han.

Blandt andet for at få et forum hvor nytilflyttere og flergenerations-bryggeboere kan mødes og komme hinanden ved.

Desuden mener han ikke, at eksisterende tilbud, som blandt andet Peder Lykke Centret længere ude på Amager, har tilstrækkelig plads og i øvrigt ligger centret alt for langt væk fra Bryggen.

Ikke plads til faste aktiviteter i kulturhuset

BAS håber, at kommunen kan finde nogle egenede lokaler, og peger eksempelvis på den kommunaltejede ejendom på Islands Brygge 35, der har stået tom i omrking et års tid.

Islands Brygge 17 husede en del af Københavns Energi. Nu er bygningen tom og kunne indrettes til værested for seniorer. Foto: Ricardo Ramirez

– Formålet er at skabe muligheder for udøvelse af et bredt spektrum af senioraktiviteter på Islands Brygge, forklarer Ulf Overgaard.

– Eksempelvis diverse motionstyper som stavgang, løb, svømning, cykling og fitness. Men også sociale arrangementer som debatmøder, kortspil, billard og foredrag. Desuden vil foreningen arbejde for senior-undervisning i eksempelvis fremmedsprog, samfundsfag, budgetlægning, pc-kørekort og lignende, fortsætter han.

Til alle disse aktiviteter er der behov for et værested.

Tidligere har Bryggens pensionister holdt til i det gamle medborgerhus Gimle. Men siden det nye kulturhus åbnede, har det knebet med at finde lokaler.

Det nye kulturhus er ganske enkelt alt for lille til at lægge faste lokaler til Bryggens ældre.

Det fik tidligere på året Vestamager Ældreråd (hvor Ulf Overgaard også er tilknyttet) til at melde hårdt ud mod kulturhuset, men nu ser det ud til, at striden måske er på vej til at blive bilagt.

Ulf Overgaard vil i hvert fald ikke afvise, at kulturhuset kan lægge lokaler til kommende enkeltarrangementer. Og faktisk afholdes den stiftende generalforsamling i kulturhuset.

Men det ændrer ikke på behovet for egentlige lokaler til BAS’s aktiviteter, mener han.

– Vi har behov for et værested, hvor seniorerne kan dyrke alle de aktiviteter, vi planlægger, og efter den stiftende generalforsamling vil bestyrelsens hovedopgave være at få politikerne til at hjælpe os med at skaffe egnede lokaler til BAS, siger Ulf Overgaard.

Støttes af Vestamager Ældreråd

Den nye forening får støtte fra Vestamager Ældreråd.

– Vores funktion er at være bindeled mellem de ældre bryggeboere og politikerne. Vi kan ikke selv danne en forening med disse formål, men vi støtter BAS’s arbejde meget aktivt, forklarer Rudi Sommerlund, formand for Vestamager Ældreråd.

Alle medlemmer af ældrerådet har da også allerede meldt sig ind i den nye forening.

– Vi bliver flere og flere ældre på Bryggen. Det er vigtigt, at vi får et værested, hvor man kan komme forbi hver dag og få en ostemad og en kop kaffe, en snak og et slag kort, et slag billard eller noget helt fjerde, siger Rudi Sommerlund.

– Det vil forhindre, at mange seniorer sidder derhjemme i lejligheden og føler sig ensomme, pointerer han.

Både han og Ulf Overgaard ser dermed BAS’s bud på et værested som et svar på social- og sundhedsborgmester Mogens Lønborgs (C) ønske om nytænkning i forhold til ensomme ældre.

– Dertil kommer selvfølgelig at hele ældreområdet og særligt vores plejehjem har brug flere penge, men det er en anden diskussion, siger Rudi Sommerlund.

Kom til generalforsamling i morgen den 8. juni

Ulf Overgaard og Rudi Sommerlund opfordrer alle Bryggens efterlønnere og pensionister til at deltage i Bryggens Aktive Seniorer generalforsamling. Den foregår i morgen torsdag den 8. juni kl. 14-16 i kulturhuset.

Links til andre artikler:

22.03.06 - Ældreråd dropper samarbejde med kulturhus
22.03.06 - Ældreråd opfordres til at genoptage dialogen

På bryggebladet.dk den 6. juni 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 10-2006 (udkommer den 7. juni).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet