HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

HER ER DE »HEMMELIGE« PLANER

Sådan skal boliger og kontorer indrettes i pakhusene i Njalsgade.

Af Anders Godthjælp Nielsen, Bryggebladet 04.10.2006

Det er ingen hemmelighed, at der har været planer for området i Njalsgade i mange år. Siden det statslige ejendomsselskab Freja gik i gang med at byudvikle Ny Tøjhusgrunden i 1990’erne, har en ny plads, der kan binde Ny Tøjhus sammen med det gamle Bryggen, været på tegnebrættet.

I samme moment har de tre pakhuse også været nævnt. Blandt andet har det i flere år været kendt, at forskellige bygherrrer har arbejdet med planer om at indrette butikker i stueetagen.

I begyndelsen af september i år, bragte Bryggebladet et interview med Jørn Tækker fra Njalsgade Komplekset A/S, hvor han fortalte om planerne, om Newyorker-lejligheder i pakhusene, hvilket for alvor har sat sindene i kog hos lejerne.

Men ej heller i september kunne vi bringe tegninger og skitser over planerne, hvilket Bryggebladet ellers har efterspurgt hos skiftende ejere af området i flere år.

I sidste uge lykkedes det endelig at få fat på de »hemmelige« planer. HMT Arkitekter har nemlig på vegne af Njalsgade Komplekset Aps bedt kommunen om et såkaldt principandragende, eller med andre ord en forhåndsgodkendelse til byggeplanerne.

Vedlagt ansøgningen var en 36 sider lang skitsesamling, som Bryggebladet opsporede på et lille kontor på fjerde sal hos kommunens Byggeri og Bolig-afdeling i Valby. Her er man nemlig i gang med den indledende sagsbehandling af principandragendet.

Bryggebladet har været i kontakt med HMT Arkitekter for at få dem til at uddybe planerne. De ønsker ikke at udtale sig på nuværende tidspunkt, hvor kommunale stadig behandler sagen, og henviser til pakhusenes ejere. HMT kunne dog oplyse, at planerne også snart planlægges offentliggjort på www.njalsgade.dk.

Som det fremgår af skitsen øverst er der planer om boliger i store dele af pakhus 1 og 2 samt den del af pakhus 5, der vender ud mod Njalsgade.

I den gældende lokalplan for området gives der lov til at bygge lejligheder i de »øverste etager«, som det hedder. Som det fremgår er der tale om mere end blot de øverste etager i HMT’s projekt. Dette selvfølgelig med mindre man vælger at tolke ordet »øverste« som alt andet end stueetagen.

Blandt andet derfor skal kommunen på et senere tidspunkt give dispensation i forhold til lokalplanen, hvis projektet skal realiseres. Og det er det som der nu er søgt forhåndsgodkendelse til.

Principandragender og lignende behandles administrativt i kommunen og er som sådan ikke underlagt politiske stillingtagen. Derfor kan og vil politikerne ikke gå direkte ind i denne del af sagen. Men når der på et tidspunkt skal gives endelig dispensation til byggeriet, vil der formentlig skulle gennemføres naboorientering.

Hvis der på dette tidspunkt kommer tilstrækkelig mange indsigelser fra naboerne, kan forvaltningen vælge at sende sagen videre til politikerne.

Det skete eksempelvis for et par år siden, da der blev givet dispensation til Nicolineparken på Ny Tøjhusgrunden.

Læs mere i følgende artikler:

04.10.06 - Njalsgadekomplekset: Farvel til Nik & Jay
04.10.06 - Njalsgadekomplekset: Politikere advarer mod sovebytendenser
04.10.06 - Njalsgadekomplekset: Pakhusenes ejer beklager over for lejere
06.09.06 - Newyorker-lejligheder i Njalsgade

På bryggebladet.dk den 6. oktober 2006.
Redigeret udgave af artikel der blev bragt i Bryggebladet 15-2006 (udkom den 4. oktober).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet