HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

NEWYORKER-LEJLIGHEDER I NJALSGADE

Planer for arealet bag SuperBrugsen, samt renovering af de gamle FDB-pakhuse er nært forestående, forklarer bygherren.

Af Jean Gauthier, Bryggebladet 06.09.2006

De gamle FDB-pakhuse skal omdannes til store lejligheder i New York-stil. I hvert fald hvis det står til bygherren Jørn Tækker, der længe har haft planer for området omkring Brugsen. Han håber, at kommunen vil være lige så begejstret for projektet, som han selv:

Det store pakhus til venstre bevares, men omdannes til butikker i stueplan og lejligheder i bedste New York-stil på de øvrige etager. Det blå pakhus til højre skal (som Brugsen) rives ned for at gøre plads til et torv, der skal binde Njalsgade sammen med Ny Tøjhusgrunden. Langs torvet skal der opføres nye boliger (området forrest i billedet). Foto: Ricardo Ramirez

– Vi har en ansøgning liggende hos kommunen om at konvertere pakhusene til boliger, siger Jørn Tækker.

Han står bag selskabet Njalsgade Komplex A/S, der har erhvervet de gamle FDB-pakhuse, SuperBrugsens bygning og arealet bag supermarkedet.

– Hvis det går, som jeg håber, så får Bryggen warehouse-lejligheder. Det vil sige store lejligheder med jernaltaner, som vil stå i kontrast til det nye byggeri på Bryggen. Og så skal der være butikker og forretninger i hele stueetagen, siger Jørn Tækker.

Byggestart tidligst i sommeren 2007

Den oprindelige tidsplan, hvor renovering af pakhusene var sat til ultimo 2006 og det nye byggeri bag SuperBrugsen medio 2007, er blevet rykket lidt.

– Forhandlingerne har trukket noget ud henover sommeren. Derfor bliver det sandsynligvis ikke før sommeren 2007, at projektet kan sættes i gang. Begge projekter sættes i gang på samme tid, forklarer Jørn Tækker.

Blandt planerne er en gennemgribende renovering af FDB-pakhusene samt byggeri af 2.000 kvadratmeter butikslokaler i stueplan og 7.000 kvadratmeter boliger på området, hvor Brugsen nu ligger. SuperBrugsens bygning, det blå pakhus, og det røde pakhus bag Brugsen, hvor galleri Nicolai Wallner ligger i dag, skal rives ned for at give plads til det nye byggeri.

B.I.G. igen involveret

Udformningen af projektet er af stor interesse for hele Islands Brygge, idet området kommer til at forbinde det gamle Bryggen med Ny Tøjhus-området. Og med dannelsen af et butikstorv bliver området sandsynligvis Bryggens handelscentrum. SuperBrugsen skal eksempelvis genhuses i noget af det nye byggeri.

– Vi har møder på rådhuset i denne uge om, hvordan sagen kan løses, forklarer Jørn Tækker.

– Vi håber selvfølgelig, at kommunen vender tommelfingeren op ad, så projektet kan komme i høring relativt hurtigt.

Jørn Tækker håber, at det snart vil være muligt at offentliggøre egentlige skitser til projektet. Men indtil kommunen har givet grønt lys, må bryggeboerne vente.

Det er Bjarke Ingels Group (B.I.G.), som tegner det nye byggeri, og HMT Arkitekter skal forestå renoveringen af de gamle pakhuse .

B.I.G. har været meget fremme i medierne på det seneste med præsentation af projekterne på Kløvermarken, Bryggen Syd, The Battery (Brygge-bjergene på moskégrunden) og på Krøyers Plads.

Selv om byggeprojektet i Njalsgade er mindre omfangsrigt end de ovennævnte, kan man sikkert forvente, at B.I.G. vil levere et anderledes og bemærkelsesværdigt projekt, som kommer til at forbinde Ny Tøjhus med det gamle Bryggen.

Snart får bryggeboerne at vide, hvordan deres nye markedsplads kommer til at se ud.

På bryggebladet.dk den 11. september 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 13-2006 (udkom den 6. september).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet