HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

»JE SUIS URBANISTE«

Efter mødet om bedre byrum på Islands Brygge fik Bryggebladet mulighed for at interviewe Jean-Pierre Charbonneau, byplanlæggeren som har været inspirationskilde for den aktuelle Handlingsplan for Københavns Byrum.

Interview af Jean Gauthier, Bryggebladet 22.11.2006

Jean-Pierre Charbonneau, arkitekt og byplanlægger?

– Nej, jeg er ikke arkitekt. Je suis urbaniste (Jeg er byplanlægger). Jeg er konsulent i bymæssig og kulturel politik.

Hvordan er det at arbejde med byplanlægning i København i forhold til byer i Frankrig?

– Der er mange ting i det. Men først og fremmest er der en stor »dynamisme« i København. Der er byggekraner alle vegne.

– I modsætning til mange byer i Frankrig er der virkelig et boom i byggeriet i København – og heldigvis er meget af det, der bliver bygget, meget positivt.

Ingen ghettoer i København

– Det gør arbejdet med at skabe nye byrum meget lettere. Noget af det nye byggeri i byen er exceptionelt.

– Problemerne i København har heller ikke det samme omfang som i Frankrig. Når man snakker om ghettoer i København, kan det slet ikke sammenlignes med det, man finder i Frankrig. De sociale forskelle, de sociale problemer i Frankrig er meget mere markante end i København.

Imponeret over demokratiet og borgerinddragelsen

En af dine kollegaer i den københavnske forvaltning sagde, at du var lidt overrasket over den demokratiske tilgang, hvor borgeren er i centrum?

– Københavnere har en meget sober og alvorlig tilgang til demokratiet. I Frankrig har borgerne en tendens til at stille kritiske spørgsmål og kritisere uden at komme med svar eller løsningsforslag.

– I København er det det modsatte. Borgerne vil gerne inddrages. Jeg vil næsten kalde det et raffineret demokrati.

Hvad er din funktion i forhold til den igangværende Handlingsplan for Københavns Byrum?

– Lige nu er jeg konsulent og sparringspartner for den tekniske forvaltning og politikerne. Jeg bistår dem med den overordnede planlægning, og gradvis sætter jeg mig ind i de enkelte projekter. Nogle af projekterne er tegnet for seks eller syv år tilbage og skal gennemarbejdes på ny. På nogle af projekterne er jeg måske mere synlig, på andre mindre.

Er der noget med det københavnske projekt, som er anderledes?

– I København arbejder man med en helhedsplan, som omfatter boliger, fodgængere, cyklister, bilister, parkeringsforhold og det offentlige byrum. Alt betragtes under ét. Dette er det enestående med dette projekt.

(Interviewet er oversat fra fransk)

FAKTA OM JEAN-PIERRE CHARBONNEAU

Jean-Pierre Charbonneau har haft indflydelse på udformningen af flere byer, heriblandt Lyon, St-Denis, St-Etienne, Napoli, Grenoble og nu København. Han besøger København en gang om måneden, to- tre dage ad gangen for at vejlede om projektet: Handlingsplan for Københavns Byrum.

I 1989 blev Jean-Pierre Charbonneau ansat som planchef i den franske by Lyon. Strategien var ikke kun at satse på store prestigeprojekter, men derimod at satse bredt. Borgerne skulle have det godt overalt.

I de næste ti år blev der sat ind på over 300 lokaliteter i byen. Der blev etableret 20 kilometer sporveje samt oprettet nye buslinjer for at forbedre pendlertrafikken. Større indfaldsveje blev ført uden om byen og en enkelt boulevard til biler bibeholdt ind til centrum med parkeringshuse. Mange promenader blev etableret. Alt i alt gav projektet i Lyon en trafiksænkning på 70 procent.

Jean-Pierre Charbonneau mener, at når man påbegynder et byfornyelsesprojekt, er det yderst vigtigt at udarbejde et politisk rammeprojekt. Projektet skal være for alle, det skal debatteres, der skal arbejdes tværpolitisk, og der skal udarbejdes præcise og forståelige dokumenter.

For at gøre projekterne tilgængelige for hele befolkningen har han til tider allieret sig med forfattere, tegneserietegnere og billedkunstnere.

– Byfornyelse skal ikke være fashionabel, men føre til at borgernes skæbne forbedres, sagde han til en konference om byudvikling i Odense i 2002 . Kilder: www.vejpark.kk.dk, www.bedrebyrum.dk

Læs mere i følgende artikler:

22.11.06 - Hvor skal vi nedlægge p-pladser? Hvad skal de erstattes af?
22.11.06 - BRYGGEBLADET MENER: Der bliver lyttet – men kun hvis du siger noget

Se også Bryggebladet 18-2006 som pdf, hvor der er skitser og tegninger (Klik her)


Eksternt link, hvorfra der linkes videre til alle andre kommunale sider om parkerings- og byrumsprojekterne:

www.kk.dk/parkeringsprojektet

På bryggebladet.dk den 22 november 2006.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet 18-2006 (udkom den 22. november).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet