HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

ALLIGEVEL IKKE LOFTSPROJEKT I BERGTHORA

Godkendt projekt underkendt på dramatisk ekstraordinær generalforsamling.

BRYGGEBLADET 22.09.2004 - Efter en dramatisk ekstraordinær generalforsamling i A/B Bergthora besluttede et snævert flertal på 54 mod 47 alligevel ikke at inddrage tørrelofterne til bolig, sådan som tre andre boligforeninger på Islands Brygge er i fuld gang med.

A/B Bergthora vil alligevel ikke udvide femtesals-lejlighederne opad, lige som blandt andre naboerne A/B Njal er i gang med.

Et massivt flertal havde ellers i april måneds ordinære generalforsamling sagt god for loftsprojektet. Året inden havde generalforsamlingen endvidere pålagt en såkaldt loftsgruppe at udarbejde et forslag til, hvordan et sådan projekt kunne udmøntes.

Der var udarbejdet arkitekttegninger, foretaget regnskabsopstillinger og holdt flere informationsmøder for de femtesals-lejligheder, der ville blive de kommende brugere af loftsboligerne. Endvidere bakkede hele den samlede bestyrelse op om loftsprojektet.

Anti-loftsgruppe

Rygter om tilbageholdelse af papirer, urent trav i processen op til den ordinære generalforsamling, talfusk og partiskhed fra dirigentens side førte i april til dannelse af en såkaldt "anti-loftsgruppe", der over sommeren havde held med at samle det fornødne antal underskrifter til en ekstraordinær generalforsamling.

På den ekstraordinære generalforsamling kunne anti-loftsgruppen således mønstre et knebent flertal på syv stemmer og dermed tilsidesætte det tidligere flertal og bestyrelsens indstilling.

Formand for A/B Bergthora Kim Kreutzfeldt er skuffet over dette mistillidsvotum, men bestyrelsen agter ikke at gå af i utide.

- Vi vil på førstkommende bestyrelsesmøde tage stilling til hvordan vi skal forholde os til generalforsamlingen og dens beslutning. Som formand kan jeg i længden ikke leve med den selvtilstrækkelighed, der med beslutningen er blevet lagt for dagen.

- Derudover er jeg ærgerlig over den mistænkeliggørelse og de personangreb, vi i bestyrelsen er blevet udsat for. Både på generalforsamlingen og i løbet af sommeren, hvor anti-loftsgruppen har stemt dørklokker for at få omstødt, hvad de syntes var en manipulations-beslutning, siger han.

Hovedargumentet mod A/B Bergthoras loftsprojekt er, at foreningen ikke skal medvirke til, at femtesals-lejlighederne får udvidet deres boligareal. Heller ikke selvom det betyder status quo for de øvrige lejligheders boligafgift, og heller ikke selvom de berørte lejligheder selv skal bekoste cirka 60.000 kroner for 27 kvadratmeter til etablering samt væsentlig øget afgift for de nye kvadratmeter.

- Hvis femtesals-lejlighederne vil udvides, må det være et privat anliggende og ikke et anliggende for boligforeningen, lød det fra flere deltagere på den ekstraordinære generalforsamling.

Loftsprojektet er nu taget endeligt af bordet. Ifølge Kim Kreutzfeldt ville det i det hele taget være problematisk, hvis loftsprojektet var blevet besluttet med et snævert flertal.

- En forudsætning for at realisere et så stort projekt er, at der er generel begejstring for og opbakning til projektet. Langt de fleste skal kunne se et fornuftigt perspektiv i det. Tænk bare på de gener som alle beboere må leve med i forbindelse med etableringen af loftslejlighederne, lyder det fra boligforeningens formand. tkj

Links til tidligere nyheder:

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet