HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

OGSÅ TAGVÆRELSER I A/B BERGTHORA

Flere ejendomme på Bryggen udvider på taget.

BRYGGEBLADET 21.04.2004 - Det meste af ejendommen Njal A er efterhånden pakket ind i plastik og stillads for at gøre plads til 54 tagboliger, som tilbydes de nuværende femtesals lejligheder. Den første taglejlighed forventes at stå klar allerede 1. juni og vil således være Bryggens første af sin slags.

Men nu følger andre af bydelens ejendomme trop. Njal A's stilladser kan stort set rulle de ti meter over gaden til den modsatte ejendom for at fortsætte det arbejde, der er sat i gang.

A/B Bergthora besluttede nemlig på generalforsamlingen 13. april at sætte samme slags tagprojekt i gang, som Njal A er i gang med.

Til fordel for hele foreningen

Efter en lang og livlig debat stemte 53 for og kun 20 imod tagprojektet på Bergthora. Et resultat som formanden Kim Kreutzfeld er meget tilfreds med.

- Det var rart, at resultatet blev så klart, og det viser, at det ikke kun er femte sals lejlighederne, der kan se en fordel i projektet. Det er til fordel for hele ejendommen, at vi nu kan inddrage tørrelofterne til bolig frem for til pulterkamre, udtaler Kim Kreutzfeld til Bryggebladet.

Siden generalforsamlingen for et år siden har en loftsgruppe fået som opgave at udarbejde et projektforslag til, hvordan tagboligprojektet kan se ud.

I deres forslag lægges der op til en arealudvidelse på 27 kvadratmeter. I alle lejlighederne er det muligt at montere en kvistaltan på to kvadratmeter, der vender ud mod gården, og ud mod gaden monteres ovenlysvinduerne.

De eksisterende pulterrum bliver derefter flyttet ned i kælderen og lavet om til seks kvadratmeter gitterpulterrum.

Men hvorfor tilknytte dem til eksisterende boliger, når der nu er boligmangel i København?

- Det er helt umuligt for en andelsboligforening at lave nye boliger. Der skal etableres adgangsveje til de nye lejligheder, toilet, afløb og så videre. Det har vi slet ikke økonomi til, siger Kim Kreutzfeld.

Men er du ikke nervøs for, at det bliver de små lejligheder, der bliver taberne ved dette projekt?

- Med tagboligerne bliver der jo ikke tale om, at vi får færre lejligheder i Bergthora. I forvejen er vi i gang med en proces, hvor toværelses lejligheder kan lægges sammen på langs eller i højden. Men det har ikke noget med tagboligerne at gøre. Men det er da klart, at når en femte sals lejlighed til den tid lejes ud til en ny indflytter, er det inklusive tagboligen, og på den måde forsvinder de små femte sals lejligheder. Generelt set synes vi dog, at det er en styrke, at ejendommen har en stor variation i lejlighedsstørrelsen. Både de små toværelses, som der er absolut flest af, sammenlagte lejligheder, hjørnelejligheder, der størrelsesmæssigt ligger midt imellem og nu altså også tagboligerne. Det gør vores ejendom meget attraktiv.

Hvem skal betale for tagboligerne?

- Ingen får huslejestigninger på grund af loftsprojektet. Det har været forudsætningen fra starten. Men foreningen investerer et betragteligt beløb for at gøre lofterne klar til beboelse. De penge kommer ind igen på grund af den øgede attraktivitet. Men det er den enkelte femte sals lejlighed, der må gøre op med sig selv, om de vil benytte sig af tilbudet. Siger de ja, må de selv finansiere leje af det nye areal, trappe, gulv og el. På den måde får vi øget vores boligafgift fra de lejligheder, der nu får mere plads, siger Kim Kreutzfeldt, der allerede er i gang med at planlægge foreningens ekstraordinære generalforsamling, som afholdes inden sommerferien.

- Der er stadig flere ting, der skal tages stilling til, inden loftsprojektet for alvor går i gang. Tagboligerne smitter for eksempel af på den måde vores lejlighedssammenlægninger kommer til at foregå på, og må en nabo leje tagbolig, hvis den står ledig? Og så videre.

Selve byggeriet starter til oktober og tager efter den aktuelle tidsplan otte måneder. tkj

På bryggebladet.dk den 20. april 2004.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet den 21. april 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet