HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

BRYGGEN FÅR FÆRRE ÆLDRE OG FLERE BØRNEFAMILIER

Vi bliver flere og flere bryggeboere. De mange nybyggerier sætter sit præg på befolkningssammensætningen.

Af Af Karsten Poulsen, Bryggebladet 21.06.2006

De mange nye bryggeboere i Havnestad og på Ny Tøjhusgrunden kan nu virkelig ses i befolkningsopgørelserne fra Københavns Kommune.

Bryggens indbyggertal er de seneste to år vokset fra 7.169 til 9.090 – en stigning på hele 27 procent.

Udviklingen siden 1993 er i figur 1 fordelt på aldersgrupper. De tendenser, som gjorde sig gældende før nybyggeriet rigtig tog fart, fortsætter og forstærkes endda en smule:

Den markante tilbagegang i andelen af ældre fortsætter. Hvor hver ottende bryggebo i 1993 var 70 år eller derover, er det nu kun hver attende.

Antallet af bryggeboere over 70 er faktisk faldet i de seneste to år, på trods af at det samlede indbyggertal siden 2004 er steget kraftigt.

Aldersgruppernes andel af den samlede befolkning på Islands Brygge 1993-2006. (Figur 1)

Gruppen af 30-39-årige er siden 1993 vokset fra 17,5 procent af befolkningen til 26 procent.

Denne gruppe har dermed »overhalet« de 20-29-årige, hvis andel siden 1998 er faldet fra 29 procent til godt 24 procent.

Det skyldes dels, at der er mange 30-39 årige blandt de nytilflyttede (33 procent), og dels, at flere 20-29-årige nu bliver boende, efter at de er blevet 30.

De 30-39-årige trækker en markant vækst i børnetallet med sig: Andelen af 0-9-årige er i løbet af det seneste årti vokset fra syv procent til over 10 procent. Blandt de nytilflyttede de seneste to år er andelen næsten 15 procent.

Væksten i børnetallet betyder, at tendensen til, at børnene flytter fra Bryggen, er standset – i hvert fald indtil videre.

Hvor længe bliver børnene boende på Bryggen? Udvalgte fødselsårgange 1991-2005. Eksempel (nederste kurve): 1/1-92 boede der 64 fra årgang 1991 – 1/1-06 boede der 20. (Figur 2)

Figur 2 viser, hvordan antallet af bryggebørn fra en given fødselsårgang tidligere faldt år for år. Selvom der nu fødes flere børn på bryggen år for år (tre gange så mange i 2005 som i 1992) er flere af kurverne steget fra 2005 til 2006.

Der er naturligvis stadig børn, der flytter fra Bryggen, men det mere end opvejes af tilflytningen, i hvert fald så længe indbyggertallet stiger.


FAKTA:

Tal, diagrammer og tabeller baserer sig på oplysninger fra fra Københavns Kommunes Statistiske Kontor. Bryggebladet får hvert år leveret særlige statistiske kørsler om bydelen. Alle tal er opgjort pr. 1. januar i de enkelte år.

Islands Brygge afgrænses i dette talmateriale til området beliggende mellem havnen mod øst, Amager Boulevard mod nord, Vejlands Alle samt seruminstituttet og Ørestads Boulevard mod vest.

Særligt interesserede kan downloade hele talmaterialet i Excel-format ved at klikke her (åbner Excel-dokument i nyt browser-vindue - du kan også højreklikke og trykke "Gem som" for at gemme regnearkene)

Materialet er omfattet af Lov om Ophavsret - læs mere her.

På bryggebladet.dk den 20. juni 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 11-2006 (udkommer den 21. juni).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet