HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

BRYGGENS AKTIVE SENIORER STIFTET

Allerede 50 medlemmer i den nye forening, der arbejde for at etablere et værested for Bryggens Seniorer.

Af Anders Godthjælp Nielsen, Bryggebladet 21.06.2006

For et par uger siden var der stiftende generalforsamling i Bryggens Aktive Seniorer (BAS). 40 Brygge-seniorer mødte frem, hvilket initiativtageren Ulf Overgaard betegner som et pænt fremmøde.

Efter generalforsamlingen blev BAS fejret med høj cigarføring foran kulturhuset. Foto: Rudi Sommerlund.

Foreningens altoverskyggende formål bliver at skaffe et lokalt værested til Bryggens seniorer. Siden det gamle medborgerhus Gimle lukkede, har det nemlig knebet med lokaler til senioraktiviteter.

Foruden de fremmødte har en halv snes andre seniorer meldt sig ind i foreningen, der således tæller omkring 50 medlemmer.

Dette tal håber foreningen vil stige, ud fra tanken: Jo flere ældre bryggeboere foreningen repræsenterer, desto nemmere vil det være at få kommunen med på ideerne.

Desuden tyder alt på, at den nuværende Bryggens Pensionistforening er ved at nedlægge sig selv. Medlemmerne herfra opfordres til at melde sig ind i BAS.

Omkring 40 aktive seniorer var mødt op til stiftende generalforsamling i i kulturhuset. Foto: Rudi Sommerlund

Forsamlingen valgte Ulf OVergaard, Vilma Lund Hansen, Anne Kristensen, Connie Helms og Laila Gøtterup til bestyrelsen, som på det første møde vil konstituere sig.

Sådan melder du dig ind

Indmeldelse i BAS sker ved at indbetale medlemskontingentet på 120 kroner på foreningens konto i Amagerbanken: Reg. nr. 5202, konto nr. 1400637. Husk at anføre dit navn.

Man er også velkommen til at kontakte Ulf Overgaard fra bestyrelsen på mobil 21 47 11 60 eller mail overgaard@brygge.dk

Den 27. juni fra kl. 12-14 vil to af bestyrelsesmedlemmerne desuden tage mod kontingentindbetalinger i kulturhusets cafe, hvis man gerne vil spare gebyret i banken.

Læs mere i følgende artikler:

21.06.06 - Borgmester vil møde Bryggens Aktive Seniorer
07.06.06 - Søges: Værested for Bryggens seniorer

På bryggebladet.dk den 20. juni 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 11-2006 (udkommer den 21. juni).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet