HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

TRAFIKFORSKERE KRITISERER FORSLAG OM HAVNETUNNEL

BRYGGEBLADET 20.10.2004 - Jeg ser ikke det store perspektiv i at bygge store infrastrukturanlæg som en havnetunnel. På sigt fjerner det ikke trafikproblemer, men flytter dem blot til andre steder i byen, og hvis man gør det lettere at køre i byen, genererer man mere trafik, har Lise Drewes Nielsen, professor i trafik- og byplanlægning på Roskilde Universitetscenter, udtalt til JP København.

En havnetunnel vil skabe mere trafik i København, mener en trafikforsker. Foreløbig skitse af linjeføring med angivelse af til- og frakørsler. Illustration: Københavnergruppen

Som omtalt i seneste nummer af Bryggebladet (læs artikel her ) vil det rådgivende ingeniørfirma Sund & Bælt Partners gerne undersøge mulighederne for at etablere en kæmpe havnetunnel på langs af havnen fra Østerbro i nord til Sjællandsbroen i syd.

I de meget foreløbige skitser opereres blandt andet med tilkørselsveje ved Amagersiden af Langebro samt ved Bernstorffsvej på Sjællandssiden. Begge tilkørsler kommer således til at ligge umiddelbart i nærheden af Havneparken, Havnebadet og Islands Brygge.

Nu har kommunen besluttet at bevilge 250.000 kroner til en forundersøgelse, der i alt kommer til at koste 2,5 millioner kroner. Undersøgelsen, der skal fastslå, om en havnetunnel kan aflaste Indre By for trafik, forventes afsluttet til foråret 2005.

Lise Drewes Nielsens kritik får i JP København støtte af seniorforsker hos Danmarks Transportforskning Linda Christensen. agn

Links til tidligere nyheder:

06.10.04 - Nyt forslag til kæmpe havnetunnel

På bryggebladet.dk den 18. oktober 2004.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 17-2004, der udkommer den 20. oktober.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet