HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

NYT FORSLAG TIL KÆMPE HAVNETUNNEL

En tunnel til biltrafik under havnen fra Svanemøllen til Sjællandsbroen er på tegnebrættet.

BRYGGEBLADET 06.10.2004 - "Kør under vandet i havnen direkte fra Sjællandsbroen til Svanemøllen." Det lyder mest af alt som indholdet i en dansk science fiction-film. Men om føje år kan det blive en realitet. Det håber en gruppe borgere i den såkaldte "Københavnergruppen" i hvert fald.

Oversigtskort over den foreslåede linjeføring med forslag til til- og frakørsler. Illustration: Københavnergruppen

De præsenterede i sidste uge deres ideer til en havnetunnel for politikerne i Københavns Kommune.

Med en havnetunnel håber initiativtagerne på at kunne løse de trafikale problemer i København ved at mindske presset på blandt andet Langebro og Knippelsbro og lede gennemkørende trafik uden om bymidten. Samtidig vil det også løse nogle af de forventelige trafikale problemer ved det nye operahus.

Det nye forslag går mere radikalt til værks i forhold til tidligere. I alle tidligere forslag har man blot opereret med en havnetunnel mellem Svanemøllen/Østerbro og de gamle B&W-arealer på Refshaleøen.

Københavnergruppen foreslår som nævnt, at der bygges en havnetunnel, som forbinder Sjællandsbroen i syd med Svanemøllen og Lyngbymotorvejen i nord. Langs linieføringen skal tunnelen kobles til det eksisterende vejnet.

Hidtil har modstanderne af en havnetunnel ved Refshaleøen kritiseret, at selvom en sådan løsning vil flytte biler fra de eksisterende broer, vil det skabe nye trafikproblemer på de veje, der skal lede trafikken væk fra en havnetunnel. På Amagersiden er der tale om enten Amager Strandvej eller en kombination af Artillerivej/Ørestads Boulevard på den vestlige side.

Det nye forslag vil ikke give samme problemer på Amagersiden, da en så lang havnetunnel jo vil få direkte forbindelse til motorvejsnettet. I den anden ende venter stadig uløste problemer med at forbinde tunnelen til Lyngbymotorvejen.

Kan få store støjmæssige konsekvenser på Bryggen

Alligevel vil det formentlig ikke være uden problemer at lave en lang havnetunnel. I det foreløbige oplæg tales der således om at lave til- og frakørsler både lige nord for Langebro og på den modsatte side af havnen ved Bernstorffsvej. Bryggebladet har derfor i en mail spurgt en af forslagsstillerne, Peter Wimmelmann Larsen, om de eventuelle konsekvenser for Bryggen.

Havneparken og Havnebadet er et område, der de senere år har udviklet sig til et af Københavns mest populære rekreative områder. Allerede i dag er der en del trafikstøj fra Amager Boulevard/Langebro. Er I opmærksomme på, at tunnelprojektet kan risikere at bidrage yderligere til støjniveauet? Har I konkrete forslag til, hvordan dette kan undgås?

- Der er rigtigt, at vi foreslår til/frakørsel til Islands Brygge. Der vil ikke være støj fra selve tunnelen, da den ligger under vandet, men der vil naturligvis være støj fra trafik op/ned af ramperne samt i rundkørslen og ind på kajen, skriver Peter Wimmelmann Larsen.

I Islands Brygges Lokalråd følger man udviklingen omkring det nye projekt. Havnetunnelen var på dagsordenen ved gårsdagens møde (efter deadline for Bryggebladet).

- I lokalrådet har vi gennem mange år arbejdet været modstandere af en Havnetunnel ved Refshaleøen, fordi den vil give øget trafik i vores lokalområde. Det nye forslag ser også ud til at kunne skabe endnu mere biltrafik på og omkring Bryggen, hvilket vi ikke finder hensigtsmæssigt, udtalte formand Jørgen Thyregod til Bryggebladet i den forgangne weekend.

Endnu er der langt fra tale om et endeligt forslag. Projektet er slet ikke så konkret, at forslagstillerne vil give et bud på en samlet pris, men de forestiller sig, at der vil blive anvendt brugerbetaling, som det kendes fra blandt andet Storebæltsbroen og Øresundsbroen.

Københavnergruppen og de tekniske rådgivere i Sund & Bælt Partners håber, at kommunen vil bevilge penge til igangsætning af de første forundersøgelser i indeværende budgetår. Sagen var på dagsordenen hos Bygge- og Teknikudvalget i sidste uge, men beslutningen blev udsat. agn

Skitse til opkørsel ved Islands Brygge/Langebro. Illustration: Københavnergruppen

På bryggebladet.dk den 6. oktober 2004.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet 16-2004, der udkom den 6. oktober.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet