HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

TV-FORSLAG KLAR

Bryggenet har lavet tre forslag til kommende tv-pakker. Kun små ændringer i alle tre forslag.

BRYGGEBLADET 18.02.2004 - Foreningen Bryggenets repræsentantskab skal på et møde den 24. februar vedtage en fremtidig sammensætning af tv- og radiopakkerne. Resultatet af et tv- og radiovalg, der blev afholdt i december 2003, har ligget klar i en lille måned og er nu blevet færdigbehandlet af Bryggenets bestyrelse og tv-udvalg.

Tv-valg grafik

De har på baggrund af valgresultatet fremsat en række forslag, som repræsentantskabet kan vælge imellem. Forslagene, som i øvrigt kan læses på Bryggenets hjemmeside, afspejler den tv-mæssige konservatisme, som valgresultatet pegede på.

Som omtalt i seneste nummer af Bryggebladet viste valget nemlig, at bryggeboerne må formodes at være tilfredse med det nuværende tv-udbud. Der var kun ganske få forskelle mellem valgets top 30 og de nuværende 30 kanaler i den store pakke.

For fremtiden vil Bryggenets store tv-pakke indeholde 31 kanaler. Til repræsentantskabsmødet kan der vælges mellem tre fremsatte forslag. I alle tre indgår en af valgets højdespringere, TV2 Zulu. Og i øvrigt er der ganske få forskelle mellem de tre forslag.

Ingen mellempakke

Bryggenet har helt forladt tanken om at indføre en mellempakke, hvor kun et vist antal kanaler fra den store pakke indgår. Valgresultatet har nemlig ikke peget på nogen entydig fornuftig måde at sammensætte en sådan mellempakke. Det vil være umuligt at tilfredsstille alle ønsker, og derfor har bestyrelsen og tv-udvalget vurderet, at efterspørgslen på en sådan pakke vil være for lille i forhold til investeringen.

Repræsentantskabet skal i øvrigt tage stilling til, hvilke otte kanaler der skal udgøre grundpakken. Her står valget mellem at lade valgets topscorer betalingskanalen Discovery eller det gratis svenske TV4 erstatte TV2Norge. TV2Norge vil fremover kunne findes i den store pakke.

Desuden skal der tages stilling til sammensætning af radiopakkerne, hvor der heller ikke imødeses de store ændringer. Muligvis kan Radio100FM komme til som ny kanal (hvilket kræver tekniske investeringer), eller også kan den erstatte en københavnsk lokal-kanal.

Repræsentantskabet består af repræsentanter fra de enkelte ejendomme, som er med i Bryggenet. De enkelte ejendommes antal af repræsentanter er afhængig af ejendommens størrelse og dermed antal tilmeldte Bryggenetbrugere. Således har eksempelvis en stor ejendom som Egilshus syv repræsentanter, mens mindre ejendomme som Axel Heides Gård har to repræsentanter.

Bryggenet forventer, at ændringerne af tv-pakkerne vil være gennemført til den 1. april. Og det skulle ikke være en aprilsnar. agn

FAKTA: DE TRE FORSLAG TIL STORE PAKKER

Forslag 1: Tager alene udgangspunkt i stemmetallene, således at de 31 kanaler med flest stemmer fremover vil være at finde i den store pakke. Dermed udgår TVE, TRT og MBC fra den nuværende pakke, mens TV2 Zulu, NRK1, NRK2 samt enten Science, RTL eller ZDF kommer til. De tre sidstnævnte fik på 31. pladsen lige mange stemmer.

Forslag 2: Bruger også top 31 som udgangspunkt, men tager sprogmæssige hensyn. Men det foreslås at lade den spanske TVE, der endte på en 36. plads, overtage plads 31 for at sikre et bredt sprogmæssigt udvalg. Dermed udgår kun TRT og MBC, mens de nye kanaler vil være TV2 Zulu, NRK1 og NRK2.

Forslag 3: Som forslag 2, dog vil man tage yderligere sproglige hensyn. Både spansk TVE og den arabiske Al-Jazeera foreslås med i pakken. Dermed udgår TRT og MBC fra pakken, mens TV2 Zulu, NRK1 samt Al-Jazeera vil være nye.

Læs detaljer om forslagene og se hele valgresultatet på Bryggenets hjemmeside.

Link til andre nyheder:

På bryggebladet.dk den 18. februar 2004.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 18. februar 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet