HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

TV2 ZULU FIK MANGE STEMMER

Men ellers ikke behov for store ændringer i tv-pakkernes sammensætning, viser Bryggenets afstemning.

BRYGGEBLADET 04.02.2004 - Bryggeboerne er et konservativt tv-folk. Det må være den foreløbige konklusion på resultatet af det store tv-valg, som blev afholdt før jul. Hvis man alene kigger på de 30 kanaler, der fik flest stemmer i afstemningen, er der ganske få forskelle fra afstemningsresultatet til de nuværende 30 kanaler.

Tv-valg grafik

De mest markante ændringer er, at den tyrkisksprogede TNT og den arabisksprogede MBC kun er blevet afkrydset af henholdsvis fire procent og tre procent af de i alt 1089 tv-vælgere. Den eneste anden nuværende kanal, som ikke ligger i top 30 i afstemningsresultatet, er den spansksprogede TVE (15 procent).

Disse tre kanaler afløses på top 30 af TV2 Zulu, som 65 procent af vælgerne har afkrydset, samt de to norske public service stationer NRK1 (28 procent) og NRK2 (25 procent).

Tabel

Alt i alt ser det derfor ikke ud til, at der kommer de store ændringer. Et synes dog sikkert – det bliver svært for beslutningstagerne at komme uden om TV2 Zulu. Zulu overgås i stemmetal kun af de såkaldte »must carry«-kanaler (DR, DR2, TV2, TvDanmark 2 og Kanal København) samt Discovery, TV3 og 3+.

Kommer der en mellempakke?

Det er dog ikke stemmetallene alene, der skal afgøre, hvilke kanaler Bryggenet fremover skal udsende. I øjeblikket arbejder Bryggenets tv-udvalg og bestyrelse med at analysere stemmeafgivningen. Dette skal ifølge Bryggebladets oplysninger munde ud i en række beslutningsforslag, som repræsentantsskabet (foreningen Bryggenets øverste myndighed) skal vælge mellem.

Det skal blandt andet besluttes om og hvordan, der skal tages hensyn til sproglige minoritetskanaler. Skal der eksempelvis fortsat være spanske, tyske og arabiske kanaler i Bryggenets tv-udbud? Også selvom stemmetallene ikke nødvendigvis retfærdiggør dette?

Desuden skal det besluttes, om undersøgelsen peger på et behov for indførelsen af en såkaldt mellempakke, hvor der indgår flere kanaler end grundpakkens otte, men færre end den fulde pakkes 30-31 kanaler.

På disse områder er afstemningsresultaterne knap så tydelige. Det er kun relativt få personer der har afkrydset 30 eller flere kanaler, så umiddelbart kunne noget tyde på at der er behov for en mellempakke. Men hvilke kanaler skal så indgå i en sådan mellempakke?

For at det skal være relevant at lave en mellempakke, er det formentlig vigtigt, at prisen bliver mærkbart billigere for en mellempakke end for den dyre pakke. Men det kan være svært at opnå dette, idet nogle af afstemningens mest populære kanaler samtidig er blandt de dyreste. Hvis mellempakken bliver alt for dyr, forsvinder noget af pointen med at lave en sådan.

Alt i alt må det konstateres, at der stadig er mange uafklarede spørgsmål. Dette diskuteres i øvrigt på Bryggenets debatforum på nettet. Her kan du også finde hele afstemningsresultatet. agn

Se hele afstemningsresultatet og deltag i debatten på www.bryggenet.dk

På bryggebladet.dk den 4. februar 2004.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 4. februar 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet