HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

FÆRGE RYKKER TÆTTERE PÅ

Kommunen har ikke afsat midler til en cykelbro på budget 2004. Derfor er planerne om en færge blevet mere aktuelle.

BRYGGEBLADET 17.09.2003 - Som omtalt i seneste nummer af Bryggebladet har Skanska stillet forslag om at forbinde Havnestad og Fisketorvet med en færge i stedet for de hidtidige planer om en cykelbro.

En bro, som den Sjælsø Gruppen har foreslået, vil koste omkring 30 millioner kroner at opføre. Grundejerne i Havnestad er ifølge Bryggebladets oplysninger villige til at skyde omkring ti millioner i projektet. På den modsatte side af vandet er Skanska og de andre grundejere langt fra så rundhåndede, blandt andet fordi de markedsmæssige fordele for disse grundejere er mindre.

Dertil kommer at Skanska mener, at en færge vil give et anderledes og mere maritimt liv til havnen. Status er derfor, at der mangler mindst 15-20 millioner, før broprojektet kan realiseres.

Spørgsmålet er, om kommunen er villige til at lægge så mange penge. Det er de ifølge Bryggebladets oplysninger ikke, og i hvert fald er der i budget 2004 ikke afsat midler til en sådan. Årsagen er selvklar: Vælger kommunen at bruge 20 millioner på en bro, vil disse midler uværgerligt mangle i andre kasser. Hvis pengene skal bevilges, skal det derfro ske som følge af en politisk prioritering og efterfølgende beslutning. Bryggebladet har derfor forsøgt at få overborgmester Jens Kramer Mikkelsens kommentar til dette, men det ikke været muligt at træffe Kramer inden deadline på dette nummer. Til dagbladet Børsen har han i 2002 udtalt følgende:

– Københavns Kommune har ikke tænkt sig at betale. Der er så mange grundejerinteresser på begge sider af havnen, at det ville være naturligt om grundejerforeningerne gik sammen om både finansiering og drift.

Meget tyder på, at denne holdning stadig er den gældende på bjerget, og derfor virker det endog meget sandsynligt, at Skanskas planer om en færge er rykket nærmere. Hvis en færge skulle blive en realitet, vil det ærgre kommunen.

– Kommunen ser helst, at der bliver bygget en bro. Men hvis det ikke kan finansieres, må vi tage til takke med en færge, siger Simon Brückner, udviklingsmedarbejder i Økonomiforvaltningen til Bryggebladet.

– En bro vil i modsætning til en færge være tilgængelig alle døgnets 24 timer, og når først en bro er opført, vil de årlige driftsomkostninger være væsentligt lavere end til en færge, forklarer Simon Brückner og henviser til kommunens planer om at lave et overordnet cykelstinet, som blandt andet inkluderer en rute fra Sjælland til Amager via en broforbindelse.

– Vi har intet imod, at grundejerne etablerer en færge, men det skal ske på et kommercielt grundlag, og det tror vi ikke er til stede, slutter han. agn

På bryggebladet.dk den 17. september.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 17. september 2003.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet