HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

REGIONEN ER HELT UDE I SKOVEN

Men det er arbejdet i regionsrådet ikke, mener bryggebo Trine Petersen. Hun har været medlem af det nye Regionsråd siden nytår. Trine Petersen er én af 41 politikere i rådet. De fordeler i relativ ubemærkethed 23 milliarder årlige kroner til blandt andet regionens sygehuse.

Af Anders Godthjælp Nielsen, Bryggebladet 17.05.2006

Med kommunalreformen er Hillerød lidt paradoksalt blevet hovedstad for Region Hovedstaden. Derfor sidder vi i S-toget fra Hovedbanegården på vej til den sidste station på linje A. Cyklerne er med, for det er ikke helt let at komme fra stationen til amtsgården i Frederiksborg Amt. Den fungerer som hovedsæde for den nye region.

At være økonom på fuld tid i Hovedstadens Sygehusfælleskab, enlig mor til Johan på to år, medlem af Regionsrådet samt sidde på flere tillidsposter i den radikale partiorganisation kræver sin kvinde. Derfor havde 34-årige Trine Petersen til sin egen store fortrydelse ikke nået at rydde op på det kombinerede spise- og arbejdsbord i Reykjaviksgade, da Bryggebladet var på besøg. Foto: Ricardo Ramirez

Med i toget er Trine Petersen. Hun har siden årsskiftet siddet i det såkaldte forberedelsesudvalg for Region Hovedstad – det råd, som i 2007 bliver til det rigtige Regionsråd. Hun er valgt som et af fem radikale medlemmer med et personligt stemmetal på 1460.

Regionen ligger med andre ord helt ude i skoven ved Hillerød, men det betyder ikke, at det som Region Hovedstaden bekæftiger sig med er helt ude i skoven, mener Trine.

Psykiatriske problemer

I toget spørger Bryggebladet til den sag, som Trine har tænkt sig at tage op til dagens møde i forberedelsesudvalget: Den fremtidige organisering af psykiatrien i Region Hovedstaden.

Man skal helt krydse Hillreøds bygrænse og fortsætte langt ud i skoven for at finde hovedstaden i Region Hovedstaden. Foto: agn

– Det er en meget vigtig og principel beslutning, siger Trine Petersen.

Derfor ærgrer det hende, at sagen tilsyneladende er blevet hastet igennem, uden at der har været tid til at høre, hvad det sundhedsfaglige personale og patienterne mener.

Selv er hun mest stemt for, at psykiatrien organisatorisk lægges sammen med resten af sygehussektoren. Sådan er det i København og Frederiksberg kommuner i dag, mens psykiatrien og somatikken, som det hedder, er adskilt i Københavns og Frederiksborg amter.

Trine mener, at en sammenlægning giver de bedste betingelser for personalerekruttering og forskning inden for psykiatriområdet.

Fremme ved amtsgården, som fra 2007 bliver nyt hovedsæde for regionen, møder Trine Petersen partifællen Abbas Razvi.Foto: agn

Hun ved dog, at der tegner sig et stort flertal for en anden model, der udskiller psykiatrien i en særlig enhed.

Fortalerne for den anden model mener, at den vil skabe større sammenhæng for den enkelte patient. Med kommunalreformen skal den psykiatriske behandling nemlig foregå i tæt samarbejde med de nye storkommuner.

Tilsyneladende ingeninteresse for regionen

Selve mødet overværer Bryggebladet fra tilskuerpladserne. De andre tilhørere er vist alle embedsmænd, bortset fra to journalister fra to nordsjællandske lokalaviser.

Der er, så vidt vi kan se, ingen borgere til stede.

Trines forslag bliver stemt ned, men inden er forskellene mellem de to modeller trods alt blevet diskuteret.

Det er langt fra tilfældet for mange af de andre punkter på dagsordenen. Her virker alt til at være afklappet på forhånd i det magtfulde forretningsudvalg.

Politisk nederlag

Et par dage efter møder vi Trine Petersen i lejligheden i Reykjaviksgade.

– Vi fik en god politisk debat ud af det, men desværre var der kun ringe opbakning til mine synspunkter, siger hun.

Trine Petersen og fire andre unge kvindelige politikere i Regionsrådet har dannet en uformel tværpolitisk ”kaffeklub”. Foto: agn

Hun kan ikke helt skjule sin skuffelse over at et stort flertal (inklusive to fra den radikale gruppe) vedtog den anden model. Lidt af et nederlag for den relativt uerfarne politiker.

– Ja, der var pludselig intern uenighed. Men det må jeg bare lære af, siger Trine Petersen,

Hun har været medlem af de Radikale i otte år. Men indtil sidste års regionsvalg arbejdede hun primært i kulisserne.

– Jeg stillede op til Regionsrådet, fordi jeg virkelig brænder for sygehus- og sundhedsområdet, forklarer Trine, der selv er ansat i Hovedstadens Sygehusfællesskab (HS), hvor hun arbejder med patientsikkerhed.

Bryggebo sidennovember 2005

Hun mangler ”kun” et speciale på økonomistudiet for at kunne kalde sig cand.polit.

Trine har boet på Bryggen siden efteråret 2005 og er allerede faldet godt til. Sønnen Johan går i Snorretoppen, og hun er selv radikal repræsentant i lokalrådet.

– Johans far og jeg gik fra hinanden. Så mente mine forældre, at det var forkert, at jeg ikke havde noget sted at bo med et lille barn, forklarer hun.

Derfor lejer hun i dag lejligheden på Bryggen af forældrene. Lidt privilegeret, men inde i Trine banker et socialt hjerte. Sådan har det været, siden hun var ude at rejse efter gymnasiet i Sønderjylland.

Derfor droppede hun dyrlægedrømmen og kastede sig over økonomien. Og derfor meldte hun sig ind hos de Radikale.

FEM HURTIGE TIL TRINE PETERSEN

Koncert i kulturhuset eller hjemlig hygge?

– Koncert. Jeg kunne godt tænke mig at se Raveonettes eller Mercury Rev i kulturhuset.

Havnebadet eller cykeltur på fælleden?

– Hvis jeg er alene, foretrækker jeg havnebadet. Men hvis jeg skal have min søn med, så bliver det nok fælleden.

Anders Fogh Rasmussen eller Helle Thorning-Schmidt?

– Helle Thorning. Anders Fogh er alt for menneskefjendsk, og så bryder jeg mig ikke om kontraktpolitik.

Cafe Haraldsborg eller Cafe Alma?

– Der må jeg sige Haraldsborg. Der drak jeg faktisk en øl så sent som i går aftes.

Sort kaffe eller café latte?

– Sort kaffe. Ikke alle radikale er latte-drikkere.FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

Fra 1. januar nedlægges amterne og en række offentlige opgaver placeres i stedet hos enten staten, de nye regioner eller de nye storkommuner.

Region Hovedstaden dækker geografisk de nuværende Københavns og Frederiksborg amter samt Københavns, Frederiksberg og Bornholm kommuner.

Der bor 1,6 millioner mennesker i Region Hovedstaden.

Regionernes største opgave bliver at drive sygehuse og hospitaler. Rådet skal forvalte et årligt budget på omkring 23 milliarder kroner.

Regionsråd Hovedstaden har 41 medlemmer. 13 socialdemokrater, fem radikale, seks konservative, tre SF’ere, tre fra Dansk Folkeparti, syv Venstrefolk, tre fra Enhedslisten samt én løsgænger. Vibeke Storm Rasmussen (S) er formand for regionsrådet.

Læs mere på www.regionhovedstaden.dk


Læs mere i følgende artikler:

23.11.05 - Bryggebo i Regionsråd

På bryggebladet.dk den 17. maj 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 09-2006 (udkommer den 17. maj).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet