HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

GÅ IKKE OVER SPORET, DER KOMMER METRO!

Lad også være, selvom der ikke kommer tog. Det er livsfarligt, siger Metro Service.

BRYGGEBLADET 15.12.2004 - Jeg vil ikke alene kalde det tankeløst. Det er simpelthen også livsfarligt at bevæge sig ud på metroens skinner. Langs hele metrobanen løber en tredje strømførende skinne, der hele tiden leverer 750 volt jævnstrøm. Selvom den er beskyttet af en plastboks, så er det ikke noget, man skal spøge med, siger Thomas Eierstad fra Metro Service til Bryggebladet.

- Desuden forhindrer det automatiske ODS-system togene i at køre ind på stationerne, når systemet registrerer, at der er en person eller en genstand på skinnerne. Det betyder altså, at folks dumhed forsinker hele metroen til stor gene for os og de andre passagerer, forklarer han.

Det er fuldt forståeligt, at I er bekymrede for folks sikkerhed. Men er I også gået ud med historien, fordi I kan se, at driftsstabiliteten er på vej ned og derfor har brug for at kunne begrunde årsagen til dette i pressen?

- Absolut ikke. Driftspålideligheden har været meget tilfredsstillende det sidste lange stykke tid. Vi er gået ud med denne historie alene af den grund, at vi har konstateret, at der har været mellem syv og ti hændelser per måned i det sidste kvartal. Det er for mange, og vi har derfor vurderet, at det var nødvendigt med øget information, understreger Thomas Eierstad.

- Jeg fatter ganske enkelt ikke, hvad der får enkelte passagerer til at opføre sig så tåbeligt. Selvom det i visse tilfælde sikkert er unge drenge, der hidser hinanden op, så er der altså tale om meget alvorlige drengestreger, som kan få fatale konsekvenser, siger han.

Det er ikke muligt at gå ud på skinnerne på Islands Brygge Station på grund af sikkerhedsdørene. Derimod er der ikke afskærmning af de overjordiske stationer på blandt andet Amager Fælled.

Går man ud på sporene, begår man faktisk en forbrydelse. Overtrædere vil derfor blive politanmeldt for at genere den offentlig transports fremkommelighed. De kan forvente at blive mødt med høje erstatningskrav, da det er meget dyrt for metroen at holde stille. agn

Bryggebarn tegner jule-postkort - Metroen har udgivet en række jule-postkort tegnet af københavnske børn på skoler og fritidshjem langs metrostrækningen. Formålet er ifølge Ørestadsselskabet blandt andet at "give børn i nærområdet et tilhørsforhold til metroen". Et af de 16 forskellige kort er tegnet af 12-årige Thit Ryhave fra Bryggens Børne- og Ungdomscenter (BBU) på Artillerivej (billedet). Kortene kan afhentes gratis på metroens stationer, hvis der er flere tilbage.


FLERE TAGER METROEN

Efter store begynder-vanskeligheder har metroens driftsstabilitet det seneste halve års tid ligget meget højt. Nye trafiktællinger fra selskaberne bag metroen viser, at den også er blevet mere populær: Stadig flere suser rundt i Københavns undergrund.

"Metroen har sat nye standarder for den kollektive trafik i storbyen. Metroen danner sammen med S-tog og det andet nye element i byen - A-busserne - byens net, som har gjort det enklere at finde rundt i den kollektive trafik", skriver overborgmester Lars Engberg, HUR-formand Mads Lebech og Ørestadsselskabets formand Henning Christophersen meget begejstret i en pressemeddelelse.

De oplyser, at i forhold til tilsvarende tællinger i 2002 er den samlede kollektive trafik over det centrale havnesnit (ved Knippelsbro og Langebro) nu steget med 35 procent. Den tilsvarende stigning efter et halvt års metrodrift (1. etape til Nørreport) var på 20 procent, og efter et års drift (etape 2A til Frederiksberg) var på 24 procent. Biltrafikken samme sted er i perioden faldet med 4 procent, mens cykeltrafikken fortsat er stigende (3 procent). Antallet af buspassagerer over havnesnittet er faldet yderligere siden sidste år, hvilket må betegnes som en naturlig følge af konkurrencen fra metroen.

De tre personer formoder, at baggrunden for stigningen formentlig både er en "gradvis tilvænning til det nye transportmiddels muligheder", "en større tillid til driftstabiliteten" samt endelig "den udvidelse af anvendelsesmulighederne, som strækningen til Vanløse medfører." agn

Andre nyheder på bryggebladet.dk:

15.12.04 - Seneste afsnit i "Billetkrigen"

På bryggebladet.dk den 14. december 2004.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 21-2004 (udkommer 15. december).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet