HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

BRYGGEBLADET MENER: EN VANSKELIG SAG

Leder i Bryggebladet 04-2006 (08.03.2006)

Som det vist tydeligt fremgår af nedenstående artikler, så er dagens ret i kulturhusets cafe Åben Krig.

Bryggebladet har været vidende om problemerne siden sommeren 2005. Som alle andre brugere af huset har vi hele tiden håbet, at konflikten kunne blive løst i mindelighed. Nu er sagen imidlertid eskaleret til et niveau, hvor vi som lokalavis er nødt til at skrive om sagen.

Bryggebladet har efter bedste evne, og i det omfang parterne har været interesseret i at udtale sig, forsøgt at give læserne et indblik i, hvor konfliktpunkterne ligger. I dette nummer af avisen har begge parter fået mulighed for at komme til orde. Begge parter har desuden, som god journalistisk praksis foreskriver, fået mulighed for at godkende citater, inden avisen gik i tryk.

Bryggebladet påstår ikke, at artiklerne i dette nummer udgør den fulde sandhed om sagen. Det er jo parterne selv, der i sidste ende bestemmer, hvad de vil udtale sig om.

Bryggebladet hverken kan eller vil gøre sig til dommer over, hvem der har ret, og hvem der ikke har ret. Det er op til parterne selv, deres advokater og i sidste ende domstolene.

Vi konstaterer bare, at sagen nu er kørt så langt ud, at det ikke er tilfredsstillende for brugerne af huset. Og hvis vi står på nogens side i konflikten, så er det læsernes. Altså bryggeboerne og brugerne af huset.

Det forlyder, at nye forpagtere ikke bare står klar i kulissen, men at de faktisk allerede har overtaget cafeen. Det har Bryggens Spisehus Aps ikke ønsket at bekræfte. Da Erhvervs- og Selskabsstyrelsen heller ikke har fået oplysninger om, at selskabet er blevet solgt, så må det indtil videre bare regnes som rygter.

Men hvis det er rigtigt, må brugerne af huset håbe, at nye ejere kan bane vejen for, at cafeen og kulturhuset genoptager dialogen til gavn for alle brugere af huset. agn

Læs mere:

08.03.06 - Cafe-krig i kulturhuset
08.03.06 - Kulturborgmester: – En møgsag
08.03.06 - Cafeforpagter: – Ikke vores skyld
08.03.06 - Kulturhuset: – Ikke vores skyld

På bryggebladet.dk den 8. marts 2006.
Redigeret udgave af leder bragt i Bryggebladet 04-2006 der udkommer den 8. marts 2006.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet