HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

SKAL DEN NYE PLADS HAVE ET NAVN?

Bryggebladet hører gerne fra læsere, som har forslag til hvad den nye plads i Reykjaviksgade skal hedde.

BRYGGEBLADET 08.02.2006 - Som omtalt i seneste nummer af Bryggebladet får Bryggen i løbet af 2006 en ny plads i Reykjaviksgade. Her skal den ende af gaden, som ligger ud til Thorshavnsgade, afspærres som en del af et større trafiksaneringsprojekt i området.

Den kommende plads ved Reykjaviksgade set fra Thorshavnsgades sydlige ende. Projektet gennemføres i løbet af 2006, hvis politikerne som forventet siger ja. (Skitse: Vej & Park)

Endnu er det uklart, om pladsen bliver så stor, at den kvalificerer sig til at få et eget navn. Men her på Bryggebladet vil vi gerne være på forkant med situationen og hører derfor gerne fra læsere, som måtte have gode forslag til et navn til pladsen.

Skal den navngives i overensstemmelse med Bryggens traditioner for islandske og færøske gadenavne? Eller skal der findes et helt andet navn?

Trafiksaneringsprojektet skal forbedre sikkerheden for blandt andet de mange cyklister i Thorshavnsgade.

Men cyklisterne er ikke de eneste, der lever livet farligt i Thorshavnsgade-området om morgenen. En gruppe småbørnsforældre fra udflytterbørnehaven Hedehi er også i fare:

Vinke-helle til børnehaven Hedehi

– Vi står hver morgen og vinker på begge sider af bussen, der hver morgen kører fra Thorshavnsgade til udflytterbørnehaven Hedehi i Hundige, fortæller David Simonsen fra forældrebestyrelsen.

Bussen afgår i dag fra hjørnet af Thorshavnsgade og Reykjaviksgade og ifølge David Simonsen står halvdelen af de vinkende forældre derfor på kørebanen i Reykjaviksgade.

– Vi er til gene for trafikken og til fare for os selv, siger han.

Forældrebestyrelsen glæder sig derfor over, at området trafiksikeres og busopsamlingspladsen flyttes op ad Thorshavnsgade. Men derudover har de et simpelt forslag somkan forbedre sikkerheden endnu mere.

De foreslår at etablere en langstrakt ’vinke-helle’ i Thorshavnsgade ud for den nye busholdeplads.

– På hellen vil forældrene kunne vinke til børnene i bussen uden at forstyrre cykeltrafikken, og gåturen fra opsamlingen til bussen vil ikke krydse gader. Alt sammen til glæde for både pædagoger samt vinkende forældre og børn, forklarer David Simonsen

Vej & Park er positive

Hvis der er plads til en helle i Thorshavnsgade, er det en løsning, som Vej & Park gerne vil integrere i projektet, oplyser Kit Lærke Jensen fra Vej & Park til Bryggebladet.

I det hele taget er Vej & Park åben for forslag til forbedringer af trafiksaneringen. Blandt andet vil man i den nye cykelsti på Thorshavnsgade lave en venstresvingsbane for cyklister til Klaksvigsgade, efter at en borger har foreslået det. agn

Send navneforslagene til redaktion@bryggebladet.dk


Links til andre artikler:

25.01.06 - Reykjaviksgade lukkes og laves om til plads

På bryggebladet.dk den 7. februar 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 02-2006 (udkommer den 8. februar).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet