HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

BOLIGPRISER: PRIVAT SPEKULATION

10-15 procent af de nye lejligheder på Bryggen sælges til private som rene investeringsobjekter.

BRYGGEBLADET 08.02.2006 - Der er mange penge at tjene på boliger i København i øjeblikket. Boligpriserne stiger med så stor takt, at det er muligt at tjene millioner på at købe en projekteret, men endnu uopført lejlighed, når den udbydes til salg, og siden sælge den, når byggeriet er færdigt.

Det har ikke været muligt for Bryggebladet at finde statistiske tal, der viser, hvor stort omfanget af sådanne handler er. I stedet har vi bedt to lokale aktører på ejendomsmarkedet vurdere omfanget af sådanne handler.

– Jeg vil umiddelbart anslå, at 10 til 15 procent af de nye lejligheder er købt udelukkende med videresalg for øje, siger Michael Musfelth fra RealMæglerne på Langebro.

Danske Bank bekymret

Tilsvarende meldinger kommer fra Danske Bank.

– Markedet for ejerlejligheder er noget mere spekulativt end markedet for huse. Flere køber lejligheder med udlejning for øje (både til børn og andre), og dertil kommer de såkaldte projektsalg. Det er med til at gøre, at vi generelt set er lidt mere bekymrende, end vi er, når vi taler boligmarkedet generelt, skriver Steen Bocian, Danske Banks chefanalytiker, i en analyse udarbejdet til bankens lokalafdeling, på Bryggebladets foranledning .

– Når et marked er mere spekulativt drevet, så bevirker det, at pengene på markedet hurtigere kan flyttes ud, hvorved man vil kunne se en effekt på priserne i nedadgående retning, fortsætter han.

Danske Bank understreger dog, at de generelt har stor tiltro til boligpriserne på grund af den stærke danske økonomi (se endvidere artikel på side 4)

Michael Musfelth mener ikke, at det nuværende omfang af den type lejlighedskøb er bekymrende

Sundhedstegn

– Køb af uopførte lejligheder med videresalg for øje er selvfølgelig med til at holde priserne oppe. Hvis halvdelen af projekterne blev solgt som investeringsobjekter, så ville jeg være bekymret for, om boblen vil briste. Det nuværende niveau ser jeg mere som et økonomisk sundhedstegn, siger Michael Musfelth.

Entreprenørerne er også opmærksomme på problematikken. Ifølge Bryggebladets oplysninger har visse entreprenører ligefrem indført grænser for, hvor mange lejligheder en enkelt køber kan investere i, for at forhindre spekulation i priserne.

Bankernes store ansvar

Det er bankerne og realkreditinstitutterne, der udlåner store dele af den kapital, som driver ejendomspriserne i vejret.

Selvom det i sidste ende er den enkelte kundes ansvar ikke at optage lån, som de ikke kan betale, så har bankerne også et stort medansvar. Særligt hvis de låner penge ud til rene investeringskøb, mener Eva Christiansen, filialdirektør i Danske Bank på Islands Brygge.

Ifølge Eva Christiansen låner Danske Bank ikke penge ud til rene lejligheds-investeringer, med mindre kunden virkelig har økonomi til det.

– Vi går ikke på kompromis, siger hun.

Danske Bank ser forskelligt på, om en lejlighed købes som egentlig bolig eller som investeringsobjekt, understreger Eva Christiansen. Med andre ord skal låntagerne have en stor reel kapital for at kunne låne penge til at købe lejligheder udelukkende som investeringsobjekter.

– Vi rådgiver altid med etikken i orden og tager udgangspunkt i den enkelte kundes økonomi for at sikre en helhedsløsning, der også holder hvis samfundsøkonomien er for nedadgående, siger hun.

Forældrekøb

Forældrekøb er også med til at presse priserne op.

– Jeg møder næsten ingen, der kommer med en børneopsparing for at købe deres første et- eller toværelses lejlighed. De har simpelthen ikke råd i dag. Derfor er forældrene i mange tilfælde nødt til at udnytte friværdien i deres egen ejerbolig for at kunne købe en lejlighed til børnene, siger Michael Musfelth

– Hvis man har en stor friværdi i sit hus, så er det faktisk relativt billigt at få finansieret lånet, og så kan det betale sig for alle parter, forklarer han.

Det er først og fremmest mange af Bryggens mindre lejligheder, der sælges som forældrekøb. Der er mange om buddet, og derfor er liggetiden på de små lejligheder meget lille.

De store nye lejligheder i Havnestad og på Ny Tøjhusgrunden sælges til gengæld ikke helt så hurtigt

– Generelt er liggetiden på de større lejligheder en smule større nu, siger ejendomsmægler Michael Musfelth, der dog understreger, at de store lejligheder stadig sælges relativt hurtigt.

Det skyldes to ting: Dels er udbuddet af store lejligheder med de mange projektsalg i Havnestad og på Ny Tøjhusgrunden stærkt øget. Dels er de store lejligheder nu oppe i en prisklasse, der gør, at køberne bruger lidt ekstra tid på at tænke sig om. agn


Links til andre artikler:

08.02.06 - Boligpriser stiger stadig: Halvmillionær på tolv måneder
09.02.05 - Lejlighedspriser stiger fortsat voldsomt
03.12.03 - Lejlighedsprisernes himmelflugt - 400 procent på ti år

På bryggebladet.dk den 7. februar 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 02-2006 (udkommer den 8. februar).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet