HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

– ØRESTAD ER FANTASTISK

Velfungerende byplanlægning som kan måle sig både nationalt og internationalt. Sådan er Ørestad, mener pensioneret professor i byplanlægning, der selv er flyttet til Ørestad Nord.

Af Kirsten Stabel, Bryggebladet 05.04.2006

Tæt på Bryggen og Københavns historiske centrum vokser Ørestad nu frem med hastige skridt.

Bydelen er allerede taget i brug af familier, der er flyttet ind i lejlighederne, af virksomheder, der har flyttet deres aktiviteter, samt af tusindvis af studerende.

Bryggebladet har mødt tre ældre medborgere og tilflyttere, som har det til fælles, at der banker et varmt hjerte for byplanlægningen og det sociale liv i Ørestad.

Peter Boas Jensen (til venstre), Per Rydahl Kristensen og Gertrud Birke er nogle af de meget aktive beboere i Ørestad Nord, der forsøger at skabe nye kulturelle netværk for beboerne i den nye bydel. I baggrunden ses Karen Blixen Parken og Tietgen Kollegiet. (Foto: Ricardo Ramirez)

Lyset strømmer ind fra de store vinduer i Gertrud Birke og Peter Boas Jensens lejlighed på Rued Langgårdsvej i Karen Blixen Parken i Ørestad Nord. Det giver gode vækstbetingelser for blandt andet nerier og hibiscusser i blomst. Planterne formeligt strutter af velvære.

Ved sofabordet en tidlig, men stadig kold forårsdag i slutningen af marts trakterer Gertrud Birke og Peder Boas Jensen sammen med formanden for Ørestad Kulturforum, Per Rydahl Kristensen med formiddagskaffe og hjemmebagte havregrynskager.

Snakken går livligt. De tre Ørestadsborgere husker, som var det i går, hvordan der så ud for nogle år siden, og hvordan der hurtigt blev dannet en uformel gruppe af kommende beboere i tæt samarbejde med Ørestadsselskabet som hjælp med en sekretariatsfunktion.

For fire år siden stiftede beboere og repræsentanter for en række institutioner så Ørestad Kulturforum for at skabe et aktivt byliv i Københavns nye bydel. Ørestad Kulturforum og Ørestad Nord Gruppen, hvori der også sidder virksomheder og byudviklere, er blot to eksempler på de netværk, som er dannet i Ørestad.

Udvikling af kulturelle netværk

– Formålet med Ørestad Kulturforum var og er at udvikle et kulturelt netværk for beboere, naboer samt de mange mennesker, der har Ørestad som arbejds- og uddannelsessted, fortæller formand Per Rydahl Kristensen.

Foreningen har stået for en række arrangementer om Ørestad og det liv, der udfoldes i selve bydelen såvel som i de nærmeste naboområder.

Både etablerede institutioner og virksomheder samt institutioner under opbygning er blevet beset med kyndige guider, og desuden har Ørestad Kulturforum været vært for en række foredrag om blandt andet Ørestads natur, historie og planlægning, tilføjer han.

Bredt sammensat kvarter

– Allerede nu kan man roligt konstatere, at Ørestad byplanmæssigt er ved at blive en succes, siger Peder Boas Jensen, tidligere professor i byplanlægning ved Kunstakademiets Arkitektskole.

– Man har forsøgt med en velfungerende byplanlægning i blandt andet Ballerup og Høje Taastrup. Men efter min mening er det kun blevet til tiltag i modsætning til her, og det skyldes ikke mindst, at området her i nord er et sammensat kvarter med både offentlige institutioner, det private erhvervsliv og boligområder med tilbud til såvel studerende som børnefamilier, Københavns Universitet, IT-Universitetet, Det Kongelige Bibliotek og Danmarks Radio, siger han og fortsætter:

(Foto: Ricardo Ramirez)

– Desuden er Karen Blixen Parken og Tietgen Kollegiet placeret langs med Universitetskanalen. Det er med til at danne det centrale strøg i kvarteret. Mod vest bugter Boligslangen sig med Den Landskabelige Kanal, og det varer ikke længe, før Boligslangen får sit svævende tag. Taget kommer til at slynge sig fra nord til syd henover de to boligprojekter, Universitetshaven og Fælledhaven. Det er ikke mindre end fantastisk.

Per Rydahl Kristensen tilføjer:

– Man kan roligt sige, at boligprojekterne i Ørestad Nord udmærker sig ved blandt andet at dække over ejer-, andels- og lejeboliger, så der på den måde kan sikres en mangfoldig og bred sammensætning af beboere, og så man kan undgå, at der skabes ghettoer. Men de fysiske rammer gør det jo ikke alene. Det er netop derfor, Ørestad Kulturforum arbejder på at få skabt en bykultur som ramme – ikke kun formelt, men også uformelt. Det sker jo blandt andet ved en række aktiviteter, som Bryggebladet omtalte i sit sidste nummer.

Store ambitioner

Gertrud Birke, som også er meget aktiv i de forskellige Ørestad-netværk forklarer:

– Ørestad Nord er lige nu det mest bebyggede kvarter i Ørestad, og byggearbejdet forventes afsluttet omkring 2012. I de næste seks år vil der være byggeaktivitet og samarbejdspartnere, som eksperimenterer med udviklingen af midlertidige bypladser og flytbart byinventar. I samspil med byplanlæggere, beboere og interessenter arbejder Kulturforum på, at byrummene tilpasses byggepladsernes bevægelser.

– Vi har en vision om, at områdets kvaliteter og muligheder kan skabe grobund for, at kvarteret kan markere sig både nationalt og internationalt for tværfagligt samarbejde og innovation. Målet er, at dette netværk gerne skulle afføde konkrete projekter inden for uddannelse, forskning og formidling og føre til ny udvikling af ny viden og nye produkter.

Hus udskiftet med lejlighed

Men hvorfor valgte de overhovedet at flytte til Ørestad, spørger Bryggebladet.

– Vi boede i hus med fuld kælder og en stor have, som vi ikke længere orkede at passe – og vi var så privilegerede også at have sommerhus. Derfor solgte vi helårshuset og har ikke fortrudt ét sekund, forklarer Peder Boas Jensen og fortsætter:

Kaffe og snak i sofaen hos Gertrud Birke og Peter Boas Jensen i lejligheden i Karen Blixen Parken. (Foto: Ricardo Ramirez)

– Det er spændende at se en ny by blive til. I lejligheden her er der elevator, så jeg regner med, vi kan blive her, til vi skal bæres bort.

Per Rydahl Kristensen og hans kone flyttede også til Karen Blixen Parken fra et hus med have:

– Den belsutning er vi meget glade for. Vi har allerede lært en del at kende, og vi er meget interesserede i at komme i kontakt og i samarbejde med folk i tilgrænsende områder, Sundby, Islands Brygge og Christianshavn. Ja, faktisk samarbejder vi allerede nu med Liv i Sundby.

– Jeg vil også gerne understrege, at Ørestad Kulturforum er en uafhængig forening, som er åben for alle, der interesserer sig for udviklingen i området. Årskontingentet er med vilje sat lavt, og de fleste arrangementer finder sted, så folk kan nå at komme hjem fra arbejde først, slutter Per Rydahl Kristensen.

Læs mere:

22.03.06 - Ørestad: Mere liv mellem huse og pladser

På bryggebladet.dk den 4. april 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 06-2006 (udkommer den 5. april).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet