HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

LOBBYISTER FORTSÆTTER KAMP FOR HAVNETUNNEL

Men DTU-professor efterlyser nye undersøgelser før en eventuel beslutning kan tages.

Af Anders Godthjælp Nielsen, Bryggebladet 05.04.2006

Hvor meget tid vil en havnetunnel kunne spare de københavnske bilister for? Hvad kan man ellers få for de 20 milliarder, en tunnel anslås at ville koste? Kan man bygge en tunnel billigere, hvis man lukker havnen for store skibe?

Det er nogle af de spørgsmål, som beslutningstagerne mangler svar på, før der kan tages beslutning for eller imod en havnetunnel.

Det må være en af konklusionerne ovenpå sidste uges konference om en langsgående havnetunnel, som lobbyorganisationen Københavnertunnelgruppen afholdt på Christiansborg.

Foreningen, der foruden privatpersoner har støtte fra blandt andre Amager Erhvervsråd og en række fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer i byggebranchen, havde indbudt en række videnspersoner og politikere til debat.

Plads til havne-metro?

Foreningens formand Hugo Andersen (der også er formand for Amager Erhversråd) gjorde i sin velkomst formålet med konferencen klart: Havnetunnel-gryderne skal holdes i kog.

Til stede i salen og blandt oplægsholderne var der både fortalere, kategoriske modstandere, skeptikere, forsigtige optimister med mere.

Professor Otto Anker Nielsen, der blandt andet forsker i trafikafvikling på Danmarks Tekniske Universitet, pegede på, at det er nødvendigt med nye omfattende analyser af kørselsbehovet, for at man kan sammenligne de samfundsøkonomiske konsekvneser af en langsgående havnetunnel i forhold til andre infrastruktur-porjekter.

I øjeblikket hælder han mest til, at en tværgående tunnel i havnens nordlige del fra et trafikmæssigt og samfundsøkonomisk synspunkt er en mere rigtig løsning, men da den seneste forskning efterhånden har overskredet sidste salgsdato, er det nødvendigt med nye analyser.

Fremtidsforsker Uffe Palludan kunne se mange perspektiver i at lave en vej-ring omkring København, men advarede mod trafikplanlæggernes teknologi-fascination. Den dyreste løsning er ikke altid den bedste, mente han, selvom han godt kunne forstå, at vejingeniører og andre teknikere helst vil bygge de mest vidtgående løsninger.

Han opfordrede desuden til, at det også overvejes at lave en metrolinje i et eventuelt kommende tunnelrør.

Politikere er delte

Den afsluttende politiske debat med fire politikere fra Borgerrepræsentationen kom hurtigt til at handle om andet og mere end blot en havnetunnel. Det blev i langt højere grad en debat om københavnsk trafikpolitik generelt.

Alle politikere var enige om, at en eventuel havnetunnel skal vejes op i mod andre løsninger. Enige om, at der tale om en politisk prioritering.

Enhedslisten Mikkel Warming afviste således kategorisk en havnetunnel med henvisning til, at pengene ifølge ham er bedre brugt på forbedring af den kollektive transport.

Nogenlunde samme tanker gav teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam (R) udtryk for, selvom han dog ikke afviste en havnetunnel fuldstændig.

Socialdemokraternes Winnie Larsen-Jensen, hvis mand det tidligere folketingsmedlem Claus Larsen-Jensen (S) i øvrigt er aktiv i Københavnertunnelgruppen, kunne til gengæld se mange perspektiver i en havnetunnel, og endelig var Venstres Leslie Arentoft udelt begejstret for havnetunnel-forslaget.

For Larsen-Jensen er det ikke et spørgsmål om enten-eller. Hun prioriterer også kollektiv transport, men mener, at politikerne må forholde sig til, at bilen er kommet for at blive. Samtidig mener hun, at en havnetunnel kan bevare arbejdspladser i Københavns Havn. I dag er vejnettet i Indre By presset af de mange lastbiltog. Dette fik hun støtte fra af flere fagforeningsrepræsentanter i salen.

Mikkel Warming pegede til gengæld på, at den allerede vedtagne forbindelse fra Lyngby-motorvejen til containerterminalerne i Nordhavnen vil sikre, at lastbilerne i langt mindre grad vil belaste Indre By.

Alt i alt en forudsigelig politisk debat, som dog tjente det formål, at de politiske forskelle igen blev trukket op, og som formentlig har vist tunnel-lobbyen, at de skal intensivere lobby-arbejdet, hvis de storstilede planer skal realiseres.

Læs mere:

05.10.05 - Massiv lobby for havnetunnel

På bryggebladet.dk den 4. april 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 06-2006 (udkommer den 5. april).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet