HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

MASSIV LOBBY FOR HAVNETUNNEL

Ideen om en langsgående havnetunnel blev sidste år sparket til hjørne, men en ny lobbyorganisation har ikke opgivet.

BRYGGEBLADET 05.10.2005 - Nu har en række organisationer, der spænder fra virksomheder, der har interesse i tunnelbyggeri og parkeringsanlæg i København, over Amager Erhvervsråd til foreninger som Lejerbo, Byggefagenes Samvirke og BAT-kartellet dannet lobbyforeningen: Københavnertunnelgruppen.

Foreningen Københavnertunnelgruppen har netop afholdt stiftende generalforsamling og har vedtaget følgende formålsparagraf:

”Københavnertunnelgruppen er en privat almennyttig forening, der har til formål at arbejde for at få truffet en politisk beslutning om, at Københavnertunnelen bygges for biltrafik under vandet fra Avedøre Motorvejen til Nordhavn og under jorden til Lyngbyvejen, så boligområder og bydele i København kan slippe for uvedkommende gennemkørende trafik. Så miljø og sundhed kan forbedres – samtidig med at København til gavn for hele landet rustes til at være en velfungerende metropol uden trafikkaos.”

Formand for den nye forening er Hugo Andersen, der er direktør i Tårnby Karosserifabrik ApS samt formand for Amager Erhvervsråd. Næstformand er Flemming Karberg, som er grosserer og medejer af Hans Just A/S.

Trafikforskere har peget på, at en kommende havnetunnel frem for at afhjælpe biltrafikken tværtimod årligt trækker millioner af ekstra biler ind til centrum af København og især til Amager.

Rådet for Bæredygtig Trafik har således beregnet, at den syv kilometer langsgående havnetunnel, som vil komme op til overfladen syd for Islands Brygge, vil koste kommunen omkring 20 milliarder kroner og på én og samme tid skabe mere frem for mindre trafik på Amager, øge presset for flere parkeringspladser i Indre By, kræve flere tilslutningsanlæg, give færre passagerer til den offentlige trafik samt samlet set skabe større luftforurening.tkj

På bryggebladet.dk den 14. oktober 2005.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 15-2005 (udkom den 5. oktober).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet