HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

ANDELSBOLIGFIDUS KENDT ULOVLIG

Østre Landsret har afvist at private andelsboliger kan konverteres til ejerboliger via et selskab ejet af andelshaverne selv.

Af Af Jean Gauthier, Bryggebladet 04.10.2006

Ifølge ejerlejlighedsloven er det ulovligt, at private andelsboligforeninger omdanner sig selv til ejerlejligheder. Men en række andelsforeninger rundt omkring i landet har prøvet at omgå lovens bestemmelser ved at indsætte et mellemled i form af et selskab ejet af beboerne selv, som køber ejendommen af andelsforeningen for derefter at sælge de enkelte lejligheder tilbage til andelshaverne til favorable priser.

Mange andelshavere vil have del i de store prisstigninger på ejerboligmarkedet. Derfor prøver nogle at konvertere andelslejligheder til ejerboliger. I Havnestad er boligtyperne blandede. Gemini Residence (forrest) er ejerboliger. Boligerne i siloen Islands Brygge 32 (til venstre) er lejeboliger, mens Bryggens Have (til højre) er en blanding af ejer- og andelsboliger. (Arkivfoto: Anders Godthjælp Nielsen)

Denne model blev i august kendt ulovlig af Østre Landsret til stor tilfredshed for blandt andre økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K):

– Det er regeringen meget magtpåliggende at bevare andelsboligformen, uden at den skal udhules i spekulativt øjemed, udtalte han til Jyllands-Posten, efter kendelsen var afsagt.

Havde landsretten godkendt det, ville omdannelse fra andel- til ejerbolig skabe en mærkbar værdistigning for mange andelshavere.

– Det har aldrig været andelsboligens lod at skulle være en del af det spekulative boligmarked, og derfor tager ABF klart afstand fra tiltag, der alene har til sigte at omgå gældende lovgivning, skrev Landsformand for Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation Hans Erik Lund i en kommentar i Andelsboligbladet ABF Nyt for nylig.

Ny variant på vej

Selvom dette første forsøg på at konvertere andelsboliger til ejerboliger er blevet erkendt ulovligt, er der ifølge eksperter ringe tvivl om, at der vil blive afprøvet nye variationer i den kommende tid.

– Hvis ellers andelsboligforeningen sørger for, at der ikke er navnesammenfald i bestyrelserne for de selskaber, der køber ejendommene, vil tinglysningskontorerne ikke have skyggen af chance for at finde ud af, hvad der foregår. Og i øvrigt siger rettens kendelse kun, at der ikke må være tale om de samme købere og sælgere, har Jens Frederik Hansen, ekspert i andelsbolighandler, udtalt til Jyllands-Posten efter landsrettens dom.

Bryggebladet erfarer, at flere andelsforeninger på Bryggen har været, og måske stadig er, i gang med at undersøge mulighederne for at konvertere ejendommene fra andels- til ejerforeninger.

Læs mere i følgende artikler:

04.10.06 - Rentestigninger påvirker Bryggens boligmarked

På bryggebladet.dk den 6. oktober 2006.
Redigeret udgave af artikel der blev bragt i Bryggebladet 15-2006 (udkom den 4. oktober).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet