HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

SÅDAN UDBYGGES SKOLEN

Skolen på Islands Brygge skal udbygges, som følge af Bryggens stigende børnetal.

BRYGGEBLADET 05.02.2003 - I januar 2003 lå de første planskitser klar. Det er vigtigt at understrege at der kun er tale om foreløbige skitser - meget kan laves om endnu. Den største hurdle er de økonomiske forhandlinger på rådhuset. For selv om der er sat penge af til projekteringen er det først fra de kommende års budgetter at anlægsbevillingen skal tages.

Bygning A er skolens nuværende og gamle bygning. Man kan ikke se den fra Artillerivej. Den står inde i skolegården.

Bygning B er skolens gamle gymnastiksal.

Bygning C er den nye bygning, der blev opført i 1999. Det er den karakteristiske cedertræsbygning med græs på taget.

Bygning D er den projekterede bygning. Den skal ligge på fælleden nogenlunde der hvor Thorshave ligger nu.

Endelig skal der anlægges idrætsplads, dyreeng, temahaver og legepladser i det område hvor H/F Faste Batteri holder til for tiden. Haveforeningen skal genhuses længere mod syd.

Skolens udvidelse består af i alt fire etaper. Inden da er der dog afsat syv millioner kroner til at projektere selve byggeriet. Gennem hele 2003 vil der ikke være tale om egentlig byggeri. Højst indrettelse af et såkaldt "boldbur" og en parkeringsplads. Ellers vil 2003 blive brugt til geotekniske boringer, forureningsundersøgelser og ikke mindst de endelige politiske godkendelser. tkj

På bryggebladet.dk den 23. marts 2003.
Redigeret udgave af artikler bragt i Bryggebladet den 5. februar 2003.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet