HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

TV-VALGET ER I GANG.

Stem kun på kanaler du vil betale for!

BRYGGEBLADET 03.12.2003 - Bryggenets store tv- og radiovalg er skudt i gang. Indtil den 23. december kan brugerne stemme på de tv- og radiokanaler, de ønsker skal findes i pakkerne fremover.

Tv-valg grafik

Ved Bryggebladets deadline i weekenden var Bryggenet ved at klargøre udsendelsen af spørgeskemaerne, så hvis du ikke allerede har fået en stemmeseddel ind ad døren, kommer den en af de næste dage, lovede Bryggenet i weekenden.

Som mange sikkert husker, blev Bryggenet lanceret i første halvår af 2003.

– Det har hele tiden været planen at afholde en brugerafstemning. På den måde vil vi sikre brugerindflydelsen i vores forening. Men afstemningen kommer først nu, fordi vi simpelthen har haft meget travlt med en masse andet frivilligt arbejde i foreningens regi, siger medlem af tv-udvalget i Bryggenet Birthe Esmann Bugge til Bryggebladet.

Indtil videre har Bryggenets tv-pakker lignet TDC’s kabel-tv-pakker, dog med den væsentlige forskel, at TV2 Zulu blev udeladt. Dette skete, fordi Zulu fra årsskiftet 2002-2003 valgte at tage betaling fra de danske antenneforeninger.

Nu får TV2 Zulu chancen for at blive stemt tilbage på Bryggen, hvilket sikkert vil glæde Zulu-kulten på Bryggen, der som omtalt i sidste nummer agiterer ihærdigt for denne kanals fortræffeligheder.

Der er også fraktioner, der mener, at Zulu skal holdes ude af Bryggen sammen med en række andre kanaler, der efter disse personers mening tager overpriser for at levere signalerne.

Af stemmesedlen fremgår alle tv-kanaler, der kan modtages med Bryggenets udstyr. Ligeledes er det angivet, hvad de enkelte kanaler koster modtagerne per måned. Blandt de dyreste kanaler er Disney Channel (cirka 25 kroner om måneden), TV3 (20 kroner), 3+ (12 kroner), TvDanmark 1 (11 kroner) og TV2 Zulu (10 kroner), mens en lang række andre satellitkanaler kun koster den såkaldte CopyDan-afgift på cirka 50 øre om måneden.

– Du skal stemme på de kanaler, du ønsker at se, lytte og betale for, lyder det mantra, som Bryggenet gentager hele tiden, og også overfor Bryggebladet benytter foreningen flere gange lejligheden til at understrege denne pointe.

– Det er vigtigt, at man kun stemmer på de kanaler, man vitterligt er parat til at betale for, understreger Per Marker Mortensen fra Bryggenets bestyrelse.

Bryggenet har ikke truffet faste beslutninger om, hvordan afstemningsresultatet skal fortolkes, inden det foreligger.

– Det er ganske enkelt umuligt. Vi kan have nogle forhåndsformodninger, men hele pointen med afstemningen er, at det er alle brugeres mulighed for at komme til orde, siger Birthe Esmann Bugge fra tv-udvalget.

Per Marker Mortensen og Birthe Esmann Bugge fra foreningen Bryggenet håber, at så mange Bryggnet-brugere som muligt vil deltage i valget.

– Det ligger fast, at prisen på en lille pakke ikke må stige væsentligt, ligesom det ligger fast, at vi skal forholde os til behovet for minoritetskanaler. Ikke forstået således, at der nødvendigvis skal være en fransk, svensk eller arabisk kanal i Bryggenets tv-pakker, men derimod, at Bryggenet i en endelig beslutning også skal tage hensyn til minoritetsbehov, supplerer Per Marker.

I den sammenhæng er det en mindre komplicerende faktor for tolkningen af resultaterne, at den etniske blanding på Bryggen er relativt lille sammenlignet med andre bydele i København. Ikke forstået således, at Bryggenet glæder sig over, at der ikke er flere etniske minoriteter repræsenteret på Bryggen, men derimod, at det letter fortolkningen af stemmeresultaterne.

– Firkantnet (på Indre Nørrebro, red.) har haft store diskussioner om, hvordan man sikrer, at kanaludbuddet tilfredsstiller alle grupper af borgere, således at der både er plads til sprogmæssigt smallere kanaler og mere brede kanaler. Vi kommer formentlig ikke til at få de samme lange diskussioner på dette område. Dermed ikke sagt, at der ikke skal tages hensyn til det, men jeg forventer blot, at andre diskussioner bliver større, forklarer Per Marker Mortensen.

To, tre eller fire tv-pakker?

Bryggenet forventer eksempelvis, at der kan blive diskussioner i forhold til antallet af tv-pakker. Brugere af Bryggenet kan i øjeblikket vælge mellem to kanalpakker – en stor og en lille. I den lille pakke indgår dels de såkaldte »must carry«-kanaler – som antenneforeninger er lovmæssigt forpligtede til at udsende – dels et par kanaler, hvor man kun betaler CopyDan-afgift for at kunne videresende signaler.

I den store pakke er blandt andet en række betalingskanaler som Viasat Sport, BBC Prime, CNN, Animal Planet og lignende.

– Hvis afstemningsresultaterne viser behov for at opdele i flere pakker, så er det noget vi vil overveje, siger Per Marker Mortensen fra Bryggenets bestyrelse til Bryggebladet.

Han peger på, at man eksempelvis kan lave en lille pakke, der nogenlunde ligner den nuværende, en mellempakke, som indeholder en række af de ikke særlig dyre satellitkanaler såsom Discovery, samt en stor pakke, hvor de dyre kanaler som TV3 og TvDanmark 1 ligger.

Birthe Esmann Bugge maner dog til besindighed.

– Vi har slet ikke lagt os fast på, hvor mange pakker vi skal have fremover. I udgangspunktet fortsætter vi med de nuværende to pakker. Der er ikke truffet beslutning, men det kan vise sig aktuelt med en yderligere opdeling, siger hun.

Rent teknisk kan Bryggenet i princippet opdele i et uendeligt antal pakker, men for hvert filter, der sættes ind, koster det cirka 150 kroner per bruger, der ønsker at skifte til en anden pakke. Derfor er det begrænset, hvor mange pakker man i realiteten kan lave.

– Med de nuværende vedtægter for Bryggenet skal brugerne betale 200 kroner for at skifte fra én pakke til en anden. Det dækker de tekniske og administrative omkostninger. Så opdelingen i flere pakker vil ikke komme til at koste foreningen som helhed flere penge, forklarer Per Marker Mortensen til Bryggebladet.

Men hvorfor ikke bare spørge folk om de ønsker flere pakker eller er tilfredse med det nuværende antal pakker?, indvender Bryggebladets udsendte.

– Vi har valgt at lave så enkel en stemmeseddel som muligt, siger Birthe Esmann Bugge, og Per Marker Mortensen supplerer:

– Man kan altid diskutere, hvordan en stemmeseddel skal laves – og det har de frivillige i bestyrelsen og tv-udvalget så sandelig også gjort.

– Den valgte stemmemodel er den mest enkle, og hvis folk bare holder sig for øje, at de kun skal stemme på de kanaler, de vitterligt ønsker, så er vi sikre på, at vi også får nogle brugbare resultater, slutter han og får dermed endnu engang lejlighed til at fremsætte mantraet. agn

Link til andre nyheder:

På bryggebladet.dk den 8. december 2003.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 3. december 2003.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet