HVAD ER BRYGGEBLADET

Læs mere

OM BRYGGEBLADET.DK

Læs mere

KOLOFON

Læs mere

VÆR MED

Læs mere

OPHAVSRET

Læs mere

KOLOFON:

Bryggebladet produceres af (pr. december 2017):

 • Redaktør: Andreas Kirkeskov (ak47) (ansv.) og Kenneth Dürr (bum)
 • Annoncer: Jean Gauthier - 28 44 82 36
 • Administration: Carsten Stjernholm (cos), Karsten Poulsen (max)
 • DTP: Jens Burau (supergreen.dk), Asger Jeppesen (asj)
 • Korrektur: Asger Jeppesen (asj)
 • Foto: Ricardo Ramirez og skribenterne i øvrigt
 • Webmaster: William Gauthier

Skribenter tilknyttet redaktionen:

 • Aleksander Thastum
 • Marianne Barfod (kisser)
 • Carsten Hansen (ch)
 • Simone Okkels
 • Vanessa Wolter
 • Jørgen Østergaard
 • Karl-Johan Røissensten

Bryggebladet udgives af:

  Foreningen Bryggebladet, CVR 17500481
  Bestyrelse: Jørgen Thyregod (formand), Christoffer Mejer Nielsen, Jan Oster, Flemming Lyngse, Karsten Poulsen

Seneste opdatering 18.12.2017

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet