HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

TRAFIKSIKKERHED PÅ ARTILLERIVEJ FORBEDRES I ÅR

I den kommende tid gennemføres en række forbedringer i området omkring Axel Heides Gade. Men den store gennemgribende renovering er endnu ikke vedtaget.

BRYGGEBLADET 26.10.2005 - Trafiksikkerheden på Artillerivej er elendig. Den store indfaldsvej er i en utrolig dårlig stand, der er kun ganske få fodgængerovergange, og bilmængderne er stigende.

Det har 914 bryggeboere protesteret mod, og det ser ud til, at kommunen allerede har reageret. Der er ikke tale om en stor gennembribende renovering, men kommunens Vej & Park-afdeling har i denne omgang blot sat penge af til en række forbedringer for de fodgængere, som krydser Artillerivej ved Axel Heides Gade.

Her etableres et nyt fodgængerfelt, og bilernes hastighed begrænses til 40 km/t omkring fodgængerfeltet og igennem svinget på Artillerivej mellem Axel Heides Gade og børnein-stitutionerne på Artillerivej 71.

Projektet sættes i gang snarest og forventes at være færdigt omkring 1. december 2005.

Af hensyn til sikkerheden fraråder Københavns Politi egentlig lysregulering i krydset. Det kan lyde paradoksalt, men årsagen skulle være, at der er for få bilister i de sene timer, og dermed er der risiko for, at bilisterne ignorerer lysreguleringen.

Til gengæld er det endnu ikke vedtaget, hvornår kommunen går i gang med en mere omfattende renovering af hele Artillerivej og en omlægning af trafikken. Hidtil har Artillerivej ligget langt nede på kommunens prioriteringslister over de kommende års forbedringer af trafiksikkerheden på de københavnske veje.

For nylig stillede Enhedslistens Mikkel Warming forslag om at fremrykke investeringerne.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget og betyder, at forvaltningen i foråret 2006 skal have lavet en ny investeringsplan, hvor Artillerivej Nord opprioriteres tidsmæssigt, som det hedder.

En af årsagerne til, at politikerne nu er villige til at fremrykke investeringer, er formentlig de mange underskrifter, der ikke kan have undgået at gøre indtryk midt i en valgtid.

– Det ser ud til, at der er en vis form for bevægelse vedrørende Artillerivej, hvilket jeg synes er glædeligt, siger Mikkel Warming til Bryggebladet.

– I de kommende år går vi jo i gang med udbygningen af Bryggen Syd, hvilket i sig selv vil skabe mere trafik, flere farlige situationer, mere bilos og mere støj på Artillerivej. Derfor er det fornuftigt at få flyttet så store dele af biltrafikken til Ørestads Boulevard som muligt. Her vil en øget biltrafik alt andet lige genere mindre, indtil vi generelt kan få reduceret mængden af biler i byen, fortsætter han.

Mikkel Warming henviser til planerne om at forlænge Ørestads Boulevard til Amager Boulevard, således at strømmen af udkørende biler fra København helt naturligt ledes væk fra Artillerivej og over på Ørestads Boulevard.

I den forbindelse er det værd at bemærke, at den planlagte tankstation på trekantområdet (omtales i anden artikel her på siden) sikkert vil have en positiv effekt i forhold til at få gennemført forlængelsen af Ørestads Boulevard hurtigere end først antaget.

Desuden glæder Mikkel Warming sig over, at Vej & Park har fundet penge til de foreslåede mindre forbedringer omkring Axel Heides Gade.

Denne glæde deles af Venstres Jesper Schou Hansen, der er en af de politikere, som også har været meget aktiv omkring Artillerivej.

– Det er især svært at passere krydset i myldretiden, så fodgængerfelt, vejheller og lysmarkering er helt på sin plads, siger han til Bryggebladet.

Sammen med andre så han gerne en egentligt lysregulering af vejkrydset, men det frarådes som nævnt af Københavns Politi.

– Vi ved, at trafikken vil stige yderligere i området i takt med udbygningen af Havnestad og senere Bryggen Syd. Derfor vil jeg tro, at der næppe går mange år, før kommunen bør gennemføre yderligere trafiksikringsforanstaltninger. Og der er jeg overbevist om, at der bliver tale om egentlig lysregulering.

– Indtil da bøjer jeg mig naturligvis for eksperterne. Der er jo ingen, der ønsker at være med til skabe farligere situationer. Tværtimod, siger Jesper Schou Hansen. agn


Links til tidligere artikler om sagen:

21.09.05 - Værsgo, Pind: 914 underskrifter
10.08.05 - Derfor skal du skrive under for Artillerivej
08.06.04 - Ørestads Boulevard forlænges
25.05.05 - Ørestads Boulevard forlænges tidligst i 2010
04.05.05 - Trafikulykker på Artillerivej: Kun et spørgsmål om tid...
04.05.05 - SF og Venstre: Der skal gøres noget ved Artillerivej
04.05.05 - Bryggen Syd-direktør håber på fredeliggørelse af Artillerivej
20.04.05 - Politikere: - Vi er ligeglade med trafikken på Artillerivej
20.04.05 - Enhedslisten: Vi skal lave en samlet trafikplan for Artillerivej
06.04.05 - Bryggen Syd: Husk nu Artillerivej
23.03.05 - Bryggen Syd: Bryggens rivende udvikling fortsætter
23.03.05 - Bryggen Syd: Øget trafik på Artillerivej
23.03.05 - Bryggebladet mener: Flotte visioner for Bryggen Syd - men husk lige trafikken

På bryggebladet.dk den 26. oktober 2005.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 16-2005 (udkommer den 26. oktober).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet