HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

DET NY ÆLDRERÅD PÅ PLADS

BRYGGEBLADET 26.01.2004 - Efter et tillægsvalg i december er ældrerådet nu på plads og i gang. Det nystartede råd tiltrådte 1. januar og er nu i fuld gang med at sætte sig ind i alle de mange sager, som de fra nu af skal deltage i som repræsentanter for Vestamagers ældre. Ældresager i Københavns Kommune sendes oftest ud til byens ældreråd til høring, og de i alt 15 forskellige ældreråd har først og fremmest deres indflydelsesmuligheder gennem disse høringer. Rådet fungerer i praksis som et slags rådgivende organ for kommunen, og rådets medlemmer er enige om, at de derigennem har stor indflydelse på kommunens ældrepolitik.

Det ny ældreråd: (fra venstre) Solvej Cortsen fra Københavns Kommune, næstformand Preben Jønsson, teamchef Erik Søndergaard fra Københavns Kommune, sekretær Edel Schapiro, kasserer Francisco Jimenez, Lis Larsen, Flemming Jørgensen, formand Rudi Sommerlund og Per Toft. Cai Sørensen og Thomas Villumsen var ikke til stede, da billedet blev taget.

Rådets første egentlige beslutning har dog været helt lokal, nemlig at øge informationsniveauet over for Vestamagers ældre befolkning. Blandt andet en fast spalte i Bryggebladet skal være med til at synliggøre rådets arbejde og resultater og øge kommunikationen med borgerne.

Også fast kontortid i lokalerne på Snorresgade 1 og øget samarbejde med de andre ældreråd og plejehjem i København er på skitsebordet. Kontortiderne bliver annonceret senere.

Ældrerådet regner med, at 2005 bliver fuld af store sager. Blandt andet Københavns Kommunes snarlige rygepolitik regner de med bliver et heftigt emne i løbet af året. kls

På bryggebladet.dk den 25. januar 2005.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 01-2005 (udkommer 26. januar).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet