HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

BILLIGE LÅN OG FOGEDFORRETNINGER

Loven om pantsætning af andelsboliger træder i kraft den 1. februar.

BRYGGEBLADET 26.01.2004 - Det er mine egne penge som er investeret i andelslejligheden, så egentlig er det logisk nok, at jeg som følge af de nye regler kan låne penge i banken, forklarer Jens Halvorsen, som er formand i A/B Egilshus.

Fra 1. februar bliver det nemlig muligt for andelshavere at pantsatte deres andelsboliger og dermed opnå billige lån i banker. Allerede nu er de fleste af landets andelshavere blevet oplyst om de nye muligheder af deres banker.

Men loven åbner også for muligheden for at gøre udlæg i den selvsamme andelsbolig. Der er vel at mærke tale om, at det ikke kun er dem som har pant i andelen, der kan gøre udlæg - også andre kreditorer får disse muligheder. I værste tilfælde vil man kunne skride ind og kræve en tvangsauktion.

- Vi ved ikke, hvordan banker, kommuner og de private vil reagere efter den nye lov er trådt i kraft. Vi må bare vente og se hvad, der kommer af sager, siger Conni Madsen, som er formand i A/B Njal.

Som mange andre foreninger har A/B Njal fulgt lovens tilblivelse fra starten, men foreningen er usikker på hvor meget ekstra arbejde, det vil betyde for foreningerne.

- Vi ved ikke hvor mange, der vil benytte sig af de nye lånemuligheder eller for den sags skyld, hvor mange kreditorer, som vil henvende sig. Det eneste vi ved er, at vores administration kræver fem hundrede kroner for at kontrollere Andelsboligbogen i Århus, siger Conni Madsen.

Loven kommer til at påvirke andelsforeningerne på Bryggens drift, men præcis hvordan kan man kun gætte på i øjeblikket.

- Der er ikke tvivl om, at jo flere girokort folk får, desto mindre tilbøjelige er de til at støtte større projekter, som kan bremse andelskronens fremgang. Man kan frygte, at der bliver mere lapperi og mindre langtidsplanlægning, siger Jens Halvorsen.

Ifølge økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (C) vurderes det, at de i alt 170.000 andelsboliger på landsplan repræsenterer en samlet salgsværdi på 26 milliarder kroner, hvor "det skønnes, at give anledning til en samlet låneoptagelse i størrelsesorden otte milliarder kroner".

- Loven er ikke så meget lavet for folk i vores situation, men mere for de store bygherrer og entreprenørselskaber som lige pludselig får mulighed for at finansiere de nye store andelsprojekter. Man skal kigge på det her som en slags lov om byggeinvestering, siger Jens Halvorsen.

- Det er som om, man kun har fokuseret på muligheden for at rejse penge til forbrug og så give byggebranchen et løft, men man har ikke rigtig kigget på bagsiden af medaljen, slutter Jens Halvorsen. ljg

Links til andre artikler:

17.11.04 - Tema-forside: Andelsboliger på Bryggen

På bryggebladet.dk den 25. januar 2005.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 01-2005 (udkommer 26. januar).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet