HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

FASTE BATTERI FÅR ANSIGTSLØFT

BRYGGEBLADET 25.08.2004 - Fortidsmindet Faste Batteri, på hjørnet af Artillerivej og Njalsgade, undergår atter engang et ansigtsløft. Ejeren, statsejendomsselskabet Freja, er i færd med at udskifte den nuværende fyldjord med frodig muldjord for at forøge områdets rekreative værdi.

Området er det eneste offentligt tilgængelige areal på Islands Brygge, der fortæller om militærets tilstedeværelse, på trods af at store dele af Amager Fælled i mange år blev brugt til skydeøvelser.

Faste Batteri blev etableret i 1765 som øvelsesbatteri med voldgrav. Kun en fjerdedel af det oprindelige anlæg samt en lille kanal ved H/F Faste Batteri og fritidshjemmet Thorshave er tilbage.

Faste Batteri har været fredet siden 1974, men i 1996 blev der givet dispensation så metrobyggeriet samt en eventuel fortsættelse af Ørestads Boulevard mellem Njalsgade og Artillerivej kunne gennemføres.

Faste Batteri er en del af den 70.000 kvadratmeter store grund mellem Københavns Universitet og Statens Serum Institut, som administreres af statsejendomsselskabet Freja.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Freja til dette nummer. ljg

På bryggebladet.dk den 25. august 2004.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 25. august 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet