HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

ØRESTADS BOULEVARD FORLÆNGES TIDLIGST I 2010

BRYGGEBLADET 25.05.2005 - Som det er fremgået adskillige gange her i Bryggebladets spalter de seneste par måneder, giver de stigende trafikmængder på Artillerivej anledning til stadigt flere lokale bekymringer. Når den nye bydel Bryggen Syd engang er gennemført, vil presset på Bryggens store indfaldsvej være meget voldsomt.

De fleste lokale debattører, politikere og embedsmænd peger samstemmende på, at den mest optimale løsning på problemet er at omdirigere den gennemkørende trafik til Ørestads Boulevard. Ved at forlænge Ørestads Boulevard helt op til Amager Boulevard og samtidig lukke Artillerivej af nord for Njalsgade, vil det falde mere naturligt for gennemkørende bilister at benytte ruten gennem Ørestad til Vejlands Alle. Samtidig kunne det give anledning til flere fartdæmpende og trafiksikkerheds-skabende foranstaltninger på Artillerivej, som huser mange af Bryggens skoler og børneinstitutioner.

Derfor kan det undre, at forlængelsen af Ørestads Boulevard, på kommunens Vej & Park-afdelings seneste opgørelse over de kommende års behov for trafikale investeringer, tidligst er fastsat til at skulle finde sted i 2010. Bryggeboer Morten Dürr, der har fulgt sagen nøje, er en af de lokale beboere, som undrer sig.

– Skønt Vej og Park for nylig har lavet et notat for både Artillerivej og Ørestads Boulevard, hvori det fremgår, at en forlængelse af Ørestads Boulevard både er lovlig og nødvendig, skal dette ifølge opgørelsen ikke ske før 2010. Det hænger simpelthen ikke sammen, siger han.

– Samtidig ser det ikke ud til, at der i opgørelsen er sat penge af til at renovere Artillerivej, hvilket ellers tidligere er anslået til at skulle koste omkring 30 millioner kroner, fortsætter Morten Dürr.

– På trods af at der nu er kommet øget fokus på problemet, er jeg stadig dybt skeptisk over for kommunens vilighed til en reel løsning på problemerne omkring Artillerivej, siger han og understreger endnu engang, at han ikke er modstander af, at Bryggen udbygges. Det skal blot ikke ske på bekostning af trafiksikkerheden for dem, der allerede bor i området, mener han.

Det har desværre ikke været muligt at indhente en kommentar fra Vej & Park til dette nummer. Bryggebladet forventer at følge op på sagen i kommende udgivelser. agn


Links til andre artikler:

04.05.05 - Trafikulykker på Artillerivej: Kun et spørgsmål om tid...
04.05.05 - SF og Venstre: Der skal gøres noget ved Artillerivej
04.05.05 - Bryggen Syd-direktør håber på fredeliggørelse af Artillerivej
20.04.05 - Politikere: - Vi er ligeglade med trafikken på Artillerivej
20.04.05 - Enhedslisten: Vi skal lave en samlet trafikplan for Artillerivej
06.04.05 - Bryggen Syd: Husk nu Artillerivej
23.03.05 - Bryggen Syd: Bryggens rivende udvikling fortsætter
23.03.05 - Bryggen Syd: Øget trafik på Artillerivej
23.03.05 - Bryggebladet mener: Flotte visioner for Bryggen Syd - men husk lige trafikken

På bryggebladet.dk den 7. juni 2005.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet 09-2005, der udkom den 25. maj.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet