HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

HVORDAN STØTTER JEG 100-ÅRS JUBILÆET?

Alle virksomheder, boligforeninger, foreninger, butikker, organisationer med mere på Bryggen inviteres til stort informationsmøde om jubilæet den 12. juni i kulturhuset.

BRYGGEBLADET 25.05.2005 - Som beskrevet i anden artikel indeholder Islands Brygges 100- års jubilæum til september en masse aktiviteter. Nogle af dem er forholdsvis billige at gennemføre, andre er store projekter med store budgetter.

Den første skitse til Bryggens stort anlagte markedsdag. Tegningen forestiller Egilsgade beklædt med et fire meter bredt tæppe af kunstigt græs og overdækket af store hvide sejl, udspændt på tværs af gaden. (Skitse: Katrine Juul, Workshop Copenhagen)

Nogle kræver bare et par frivillige, markedsgaden måske op mod 20-30 frivillige, økonomisk støtte til indkøb og opsætning af 30 sejl og 600 meter kunstigt græs, opbevaringsplads af græsset til næste år, for ikke at tale om oprydning og trafikregulering med mere.

Søndag den 12. juni klokken 14-17 er Bryggebladet og kulturhuset værter for en informationsdag. Her vil jubilæets ideer og projekter blive præsenteret af de personer, der står bag dem. Flere af projekterne, som for eksempel den store jubilæumsfest, mangler økonomisk støtte både for at blive realiseret og for at blive af den kvalitet, som idebagmændene ønsker. Andre projekter, som for eksempel den stort anlagte markedsgade, får brug for en masse hænder til at hjælpe med opsætning og nedtagning og alt hvad sådan et kæmpe projekt ellers indebærer.

I det store hele hænger jubilæets arrangementer sammen. Der bliver brug for en masse frivillige, men det ville være fantastisk, hvis Bryggens firmaer og/eller foreninger kunne støtte for eksempel jubilæumsfesten økonomisk, så der kunne blive gratis fest for alle de frivillige. Alene i arbejdsgruppen har de første omkring 20 personer arbejdet frivilligt i lang tid.

Arbejdsgruppen har allerede søgt penge via fonde og private firmaer og har fået cirka 30.000 kr. fra kommunale fonde og kulturhusets egen kasse. Der er indtil videre ikke søgt hjælp bredt i det lokale erhvervs- og foreningsliv, fordi arbejdsgruppen gerne vil præsentere projektet og lave en spændende dag den 12. juni. Så mød endelig op og hør om de spændende lokale tiltag.

Præsentationer, musik og networking

Dagen kommer til at foregå i kulturhusets store sal. Der lægges ud med en kort velkomst og korte præsentationer af udvalgte projekter. Derefter er der en kort, men lækker, jazzkoncert ved den lokale musiker Christian Asmussen.

Her ses hvordan det grønne græsklæde løber gennem kulturhuset og ud i havnen for at afslutte den grønne stribe fra Artillerivej. Til venstre ses hvordan boderne til markedspladsen foreslås placeret i hele Egilsgade. Skitser: Katrine Juul, Workshop Copenhagen

Efter musikken er Bryggebladet og Kulturhuset vært for noget koldt til halsen og en lille snack. Her bliver der igen mulighed for at tale med de folk, der står bag projekterne og måske lave aftaler om at støtte dem på en eller anden måde.

De virksomheder, der ønsker at støtte arrangementerne, enten ved at støtte 100-års jubilæet generelt eller et bestemt arrangement, har mulighed for at få navn eller logo nævnt i det program, der bliver trykt til hele festivalen, og som vil udkomme på hele Bryggen.

Alle der støtter vil blive nævnt i en takkeannonce i Bryggebladet.

Mulighederne for at støtte festivalen vil blive præsenteret nærmere den 12. juni. I er også velkomne til at kontakte Klaus i kulturhuset og få nærmere besked. kls

FAKTA: INFORMATIONSMØDE DEN 12. JUNI

Sted: Kulturhuset Islands Brygge

Foreløbigt program:
14.00-15.00: Korte præsentationer af de enkelte projekter og jubilæet generelt
• Præsentation af Bryggens 100 års jubilæum
• Bryggens markedsdag
• Ungernes lokalhistorie
• Jubilæumsfest
• Koncertrække
• Program / plakat / støttemuligheder
• Legearrangementer
15.00-15.30: Christian Asmussen, jazzmusik
15.30-17.00: Øl/vin/snack og snak

Hvis man ikke har mulighed for at komme til dette første netværksmøde i Bryggens nyere historie, men alligevel har lyst til at deltage, så er man meget velkommen til at kontakte Klaus i kulturhuset på 32 95 13 94 eller klst@k-i-b.dk. Her kan man både få information om de enkelte projekter og aftale, hvordan man kan støtte arrangementerne eller jubilæet generelt.
Arrangører: Kulturhuset Islands Brygge og Bryggebladet


Links til andre artikler:

25.05.05 - Islands Brygge er 100 år ung

På bryggebladet.dk den 8. juni 2005.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet 09-2005, der udkom den 25. maj.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet