HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

ISLANDS BRYGGE ER 100 ÅR UNG

Om meget kort tid ved alle på Bryggen det: I september fylder vores levende bydel 100 år som beboelsesområde, og det fejres over hele Bryggen fra den 2.-18. september.

BRYGGEBLADET 25.05.2005 - Man skulle tro, at de fleste hundredeårige er en smule mindre energiske end i deres unge år. For Islands Brygge forholder det sig nærmest lige modsat. Her syder og bobler det med nye og gamle butikker og cafeer, nye bebyggelser, voldsomt stigende befolkningstal samt masser af kulturelle tiltag gennem alle mulige og umulige konstellationer.

Den første skitse til Bryggens stort anlagte markedsdag. Tegningen forestiller Egilsgade beklædt med et fire meter bredt tæppe af kunstigt græs og overdækket af store hvide sejl, udspændt på tværs af gaden. (Skitse: Katrine Juul, Workshop Copenhagen)

Vi står midt i en voldsom renæssance for vores tidligere lidt glemte bydel. Den der måtte slås med en farligt forurenende nabo og en fire meter høj adskillelse mellem den forurenede havn og arbejderboligerne bagved.

På Bryggen ved vi, hvilket billede Bryggen udadtil på rekordtid har fået, og vi ved, at selvom der er noget om snakken, har Bryggen også meget mere at byde på.

I dagene mellem den 2. og 18. september viser Bryggen sig frem med andet og mere end havnebad og havnepark. Her holder den unge bydel 100-års fødselsdag som en anden konge, med fest i 16 dage. Koncerter, udstillinger, foredrag, film, guideture, markedsdag, debat, stor jubilæumsfest, videoprojekt, kunsthappenings og gamle lege, hvis Thor og Odin vil.

Vi taler indtil videre mindst om ti koncerter, tre forskellige udstillinger, ti foredrag af forskellige foredragsholdere fra Anker Jørgensen til tegnestuen PLOT samt alt det, der kommer til at opstå spontant rundt omkring i for eksempel baggårdene. Og så er det store videoprojekt med skolen og Bryggens Børneatelier2, Københavns Ungdomstv og professionelle animatorer ikke engang nævnt, samt det største projekt: At omdanne hele Egilsgade til en markedsgade med omkring 150 boder!

Kæmpe markedsdag

Især det sidstnævnte projekt er så stort og kræver så meget, at det umiddelbart kan virke som et luftkastel. Der er ikke indhentet de nødvendige tilladelser fra beboerne i Egilsgade, og økonomien er heller ikke på plads endnu. Men der er stor optimisme bag de store planer. Folkene bag projektet har allerede været i kontakt med en eventuel storsponsor, der vil kunne gøre det muligt at gennemføre drømmen om at beklæde hele Egilsgade fra Artillerivej til havnefronten med kunstigt græs og hænge hvide sejl fra hus til hus på tværs af gaden.

Egilsgade med hvide sejl og grønt græs. (Fotomanipulation: Katrine Juul, Workshop Copenhagen)

Det er et enormt projekt, som designere fra det lokale Workshop Copenhagen har udtænkt i samarbejde med kulturhuset. Sejlene og græsset er valgt på grund af deres næsten ikonagtige henvisninger til havneparken og vandet og Egilsgade danner en perfekt akse mellem skolen og Metroen ned gennem bydelen, gennem kulturhuset ud i vandet. Egilsgade er desuden den eneste gade på Bryggen, hvor der fra ende til anden kan spændes sejl på tværs af gaden.

Ifølge kommunens Vej og Park-afdeling forudses der ikke de store problemer med at gøre gaden bilfri, da lige netop en lukning af Egilsgade berører busruter og øvrige trafik på Bryggen mindst muligt. Så ideen om at gøre den til en markedsgade, med eller uden græs og sejl, kan ganske givet lade sig gøre.

Og Islands Brygge er jo ikke uvant med store projekter. Bydelens hundredeårige historie toppes af store projekter som anlæggelsen af Havneparken og Bryggenet, der er et af Danmarks største private bredbåndsnet. Begge projekter, der er kommet i stand gennem en massiv opbakning og lokale ildsjæle, viser Bryggen som et godt sted at realisere store visioner, og den tradition fortsætter forhåbentlig.

Der er også brug for massiv lokal opbakning her. Markedsgaden kræver tilladelse fra beboerne på Egilsgade til at bruge deres gade og til at hænge sejlene op på deres ejendomme, og den kræver støtte fra resten af Bryggen i form af frivillig hjælp til opstilling og nedtagning og ikke mindst tilmeldinger til selve markedet.

Ifølge planerne bliver der plads til omkring 150 stande, der vil blive fordelt gennem de boligforeninger, virksomheder/butikker, andre foreninger og institutioner, der har meldt sig til. Tilmelding bliver mulig på et senere tidspunkt, sandsynligvis gennem kulturhuset.

Det er tænkt som en tilbagevendende markedsdag. Som det ser ud lige nu, er planerne en lørdag hvert år på Egilsgade. I år er det oplagt, at det bliver i september under festivalen, i kommende år måske mere oplagt i løbet af foråret. kls


Links til andre artikler:

25.05.05 - Hvordan støtter jeg 100-års jubilæet?

På bryggebladet.dk den 8. juni 2005.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet 09-2005, der udkom den 25. maj.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet