HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

NYTÅRSRAKET PÅ AFVEJE GØR 10 FAMILIER HJEMLØSE

Det kan tage helt op til et år, før alle beboere i A/B Bergthora kan flytte tilbage i deres lejligheder. Selvom ingen lejligheder udbrændte totalt, er vandskaderne så store, at en omfattende renovering er nødvendig.

BRYGGEBLADET 25.01.2006 - En vildfaren raket forårsagede store skader på A/B Bergthora nytårsaften. Ingen personer kom til skade, men 10 familier er stadig genhuset. Reparationerne kan tage helt op til et år.

Taget på hjørnet ved Leifsgade og Bergthorasgade er væk. Tilbage er nogle forkullede tagspær. (Foto: Ricardo Ramirez)

Raketten blev affyret fra legepladsen i Leifsgade kort efter midnat og havde ifølge Bryggebladets oplysninger en defekt løftestang, som bevirkede, at den fløj op i ejendommens tag.

Uheldet ville, at den fik mast sig ind mellem tagstenene. Da raketten et par sekunder efter sprang, antændte rakettens ildkugler forskelligt materiale på loftet. Ilden bredte sig lynhurtigt til selve tagkonstruktionen, og så gik der ikke længe, før himlen stod i flammer.

– Det er egentlig helt vanvittigt, at én sølle raket kan gøre så meget skade, siger A/B Bergthoras varmemester, Kenneth Majlund, da han viste Bryggebladet rundt på loftet i sidste uge.

Og det kan man kun give ham ret i, når man står på sjette sal og ser et helt udbrændt hjørne.

– Jeg sad hjemme i min lejlighed med familien, da jeg fik at vide, at det brændte i Bergthora. Jeg kom hurtigt afsted. Det første jeg så var de mange chokerede beboere. Der herskede en fornemmelse af katastrofe. Beboere stod på gaden og spurgte hinanden, ”Hvad skal vi gøre og hvor skal vi bo?”, fortsætter han.

Men heldigvis for de mange udsatte var politi, brandvæsen ,ISS Skadeservice og Den Sociale Døgnvagt hurtigt til stede.

– Det var rart at opleve, at systemet fungerede så hurtigt. De var utrolig handlekraftige, siger Kenneth Majlund.

Ingen personskader

Brandvæsenet blev alarmeret kl. 00.32 og var på stedet kort tid efter. Inden havde politiet evakueret beboerne i de berørte opgange. Heldigvis kom ingen personer til skade.

Personen, som affyrede raketten, meldte ifølge Bryggebladets oplysninger sig selv til politiet, men fordi der var tale om et hændeligt uheld, valgte politiet ikke at gå videre med den del af sagen.

Mange bryggeboere og nytårsgæster samlede sig i området omkring legepladsen for at se de store flammer, der langsomt åd taget på højrnet af Leifsgade og Bergthorasgade.

(Foto: agn)

Snakken gik på gaden. ”Ved du, hvad der er sket?”, ”Var det en raket eller er branden påsat?”, ”Hvorfor er der ikke flere brandfolk”, var nogle af de spørgsmål, som blafrede i vinden.

Til at starte med var den eneste synlige slukningsindsats en høj stigevogn med en enkelt brandmand. Derfor undrede folk sig på gaden.

Tilskuerne kunne dog ikke se, at brandvæsenet samtidig havde trukket slanger op i de tilstødende opgange. Derfra kunne de med store mængder vand afkøle brandvæggene på begge sider af branden og dermed forhindre ilden i at brede sig.

Dermed var det ”kun” lejligheder i Leifsgade 9 og 11 samt Bergthorasgade 37, der blev berørt af branden.

– På grund af flere samtidige ildebrande i byen blev førsteudrykningen reduceret til sprøjte, stige og reservevagthavende. Der kunne efterfølgende frigøres resurser fra andre brandsteder, forklares det på Københavns Brandvæsens hjemmeside.

Derfor kom endnu en stigevogn til senere, hvorefter de fleste tilskuere åndede lettet op.

29 brandfolk i gang

Ifølge brandvæsenet havde de 29 brandmænd i gang på samme tid. I alt udbrændte cirka 300 kvm tag- og loftkonstruktion, og der blev omfattende vandskader i flere lejligheder. En lejlighed blev desuden brand- og røgskadet.

(Foto: agn)

Først blev langt flere end de omtalte 10 familier evakueret, da det ikke var til at vide, hvor store skader slukningsarbejdet ville forårsage. Derfor fik flere flere beboere i blandt andet Leifsgade 9 lov til at genindtage deres lejligheder i løbet af natte- og morgentimerne.

Sidste gang Bryggen oplevede en så alvorlig brand var i 1993. Store dele af taget i ejendommen på hjørnet af Artillerivej og Halfdansgade (i folkemunde ”Marokkogården”) udbrændte .

En del af de berørte bryggeboere dengang var ikke forsikret, og i lokalsamfundet blev der derfor hurtigt igangsat indsamlinger.Dengang vakte det betydelig kritik af kommunen, at der skulle gå lang tid, før der var fundet genhusningsmuligheder for de uforsikrede.

Ved branden nytårsaften viste det sig dog hurtigt, at alle 10 berørte lejligheder var forsikrede. De fleste havde faktisk allerede kontakt med ders forsikringsselskaber nytårsnat eller nytårsdag, og ifølge Bryggebladets oplysninger har der ikke været nogle nævneværdige forsikringsmæssige problemer.

Tværtimod er det generelle indtryk, at de berørte beboere er blevet utrolig godt behandlet af myndigheder, forsikringsselskaber og andre aktører.

Taglejligheder fremykkes

Alt i alt blev årsskiftet 2005/2006 en traumatisk oplevelse for en del bryggeboere og særligt for de berørte personer i A/B Bergthora.

Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, er der nogen, der siger. Noget tyder på, at det også er tilfældet her:

For det første er en række beoboere blevet rystet ekstra godt sammen. A/B Bergthora holdt et informationsmøde for de berørte i sidste uge, hvor der også blev lejlighed til at snakke oplevelserne igennem.

For det andet betyder den store gennemgribende renovering af hjørnet, at ejendommen får lejlighed til at forberede tagetagen til beboelse på samme måde ,som det kendes fra andre Bryggeejendomme, hvor man har udvidet femtesals-lejlighederne med en ekstra etage. Det betyder muligvis, at når beboerne på femtesal om et halvt eller et helt år vender tilbage til deres lejligheder, at de så er blevet meget større. agn


BRYGGENET VÆK – BRANDVÆG REDDEDE GUNLØGSGADE

Branden i Bergthora skete et meget kritisk sted. Det er nemlig her, at Bryggenet hiver tv-signalerne ned. Parabolerne sidder heldigvis på det modsatte hjørne og var derfor uskadte. Til gengæld brændte kabelføringen, så Bryggen var uden tv-signal store dele af nytårsdag.

En hurtig indsats fra Bryggenets reparatør Jansson betød dog, at tv-signalerne relativt hurtigt blev genoprettet. Allerede om eftermiddagen nytårsdag kunne Bryggenets brugere se DR1 og TV2, og i løbet af den 2. og 3. januar var alle kanaler tilbage.

Alt i alt billigt sluppet for Bryggenet – der skete ikke noget med selve Bryggenets hovedstation, der fordeler tv, telefon og internetforbindelser til hele Bryggen.

Denne brandvæg reddede beboerne i Gunløgsgade. Brandfolkene slog den senere på natten ned for at kunne komme til at fortsætte slukningsarbejdet. (Foto: Ricardo Ramirez)

Samtidig kan beboere i Bergthora prise sig lykkelig for, at en fejl i en brandmur i Leifsgade blev opdaget, da ejendommens tagprojekt blev gennemgået for fejl for nogle år siden.

– En brandmur i Leifsgade var ikke lavet ordentligt. Derfor måtte entreprenøren på hele tagprojektet bruge et par ekstra dage på at udbedre fejlen, fortæller varmemester Kenneth Majlund.

Var det ikke sket, kunne branden nytårsnat have bredt sig omkring hjørnet til Gunløgsgade. agn


Links til andre artikler:

25.01.06 - Brand på Bryggen: Øjenvidneberetninger

På bryggebladet.dk den 25. januar 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 01-2006 (udkommer den 25. januar).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet