HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

VEJEN TIL SØNDERBRO

En grussti, som forbinder H/F Sønderbro med Lossepladsvej, er i så dårlig stand, at beboere er afskåret fra vigtig service.

BRYGGEBLADET 24.08.2005 - – Handikapkørslen har til tider nægtet at køre pensionister til deres haver, forklarer Bent Kühn, næstformand i Haveforeningen Sønderbro og fortsætter:

Foto: ljg

– Enkelte beboere har dermed været afhængige af venner og familie for at blive transporteret til og fra deres haver.

– Også taxaer nægter at køre hernede, tilføjer Johnny Crillesen, indehaveren af H/F Sønderbros marketenderi Perlen.

Listen er lang: Gasmanden, slamslugeren og sågar ølmanden har i perioder nægtet at køre ned ad den cirka én kilometer lange grussti. Det har betydet, at Johnny selv har hentet gas og øl ved Lossepladsvej eller direkte fra de forskellige depoter.

At tilkørselsvejen til H/F Sønderbro er i så dårlig stand har også haft alvorligere konsekvenser.

Antallet af skader på personer og biler har ophobet sig: tandskader, brækkede arme, væltede cykler, ødelagte undervogne, udstødninger og affjedringer.

Københavns Kommunes Vej & Park har tilsyn med vejen. Men de løbende reparationer har blot været nødtørftige.

– Det er bare en grussti, forklarer Johnny. Der er ingen dræn og ingen hældning i vejen. Kommer der et kraftig regnskyl, som vi fik i begyndelsen af august, så er den gal igen. På sigt duer det ikke bare at fylde huller med grus.

Bestyrelsen for H/F Sønderbro har i de sidste to år efterlyst en mere vedvarende løsning fra Vej & Park.

Asfalt snart

Efter længere tids brevveksling mellem H/F Sønderbros sagfører og Vej & Park er der fra kommunens side blevet givet grønt lys til at asfaltere grusstien fra Lossepladsvej til Haveforeningen.

Sagen er dog blevet kompliceret, idet grusstien er en del af Amager Fælled, som er fredet område. Fredningsnævnet skulle også godkende asfalteringen. Dispensationen fra Fredningsnævnet krævede blandt andet en høringsrunde med klagefrist.

Men alt skulle være på plads nu. I et brev fra den 10. august skriver Vej & Park:

H/F Sønderbros næstformand Bent Kühn (t.v.) og indehaveren af marketenderiet, Johnny Crillesen er enige: Grusstien skal asfalteres hurtigst muligt. Foto: ljg

”Vi vil hurtigst muligt orientere om udførselstidspunkter for asfalteringer. Indtil arbejdet udføres vil Vej & Park fortsat føre tilsyn med vejen, samt reparere denne i det omfang, det er nødvendigt”.

Ifølge planen skulle Vej & Park sørge for asfaltering af vejen i tre meters bredde med to vigepladser. Der er tale om asfaltering med lys asfalt, i modsætning til sort asfalt, hvilket vil falde bedre ind med fælledens naturlige omgivelser.

Beboerne er selvfølgelig meget tilfredse med, at der endelig bliver taget hånd om den farlige grussti, men frygter, at det først bliver i foråret 2006, at de vil få gavn af den asfalterede vej. Kolonihavesæsonen slutter nemlig den 31. oktober.

– Vi har været meget tålmodige, men vi håber, at der snart sker noget, slutter Bent Kühn. ljg

På bryggebladet.dk den 24. august 2005.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet 12-2005 (udkom den 24. august).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet