HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

BRYGGEN SYD: ALLE VENTER PÅ LOKALPLANEN

BRYGGEBLADET 24.08.2005 - Priserne på boligmarkedet i København fortsætter med eksplodere. Derfor kan bygherrerne i Bryggen Syd – den nye bydel, der skal opføres i området mellem Havnestad og Nokken – næsten ikke vente med at komme i gang.

– København har brug for boligerne. Så vi går gerne i gang i morgen. Men vi må selvfølgelig afvente, at kommunen får vedtaget lokalplanen for området, siger Anders Lind Knudsen. Han direktør i Nordkranen – en af de store grundejere i området.

– Alle sidder nu og venter på, at lokalplanen færdiggøres. Vi har en berettiget forventning om, at kommunen vedtager lokalplanen i første halvdel af 2006, og så er vi klar til at gå i gang med det samme, siger Anders Lind Knudsen.

I øjeblikket er flere af de gamle silobygninger i området ved at blive revet ned.

Nordkranen ejer hele området langs havnen, mens NCC ejer store dele af området mellem gaden Islands Brygge og Artillerivej. Området øst for Artillerivej, som i dag huser en del småindustri i form af blandt andet autoværksteder og dækcentre, er i øjeblikket ved at blive købt op.

Bryggebladet erfarer, at entreprenør Kay Wilhelmsen står bag opkøbene, og de mange smålejere i området kan derfor forvente at blive opsagt snarest.

På havnekajen har Nordkranen opsagt virksomheden Frigoscandia den 1. november i år. De lejer en del af lagerbygningerne længst mod nord.

Anders Lind Knudsen fortæller, at grundejerne i området har et godt samarbejde.

– Alle er selvfølgelig interesserede i, at lokalplanen kan blive vedtaget så hurtigt som muligt.

Men der er mange brikker, som først skal falde på plads. Blandt andet skal der træffes en kommunal afgørelse om Artillerivej.

– Vi er helt enige med bryggeboerne i, at den skal fredeliggøres, og så håber vi samtidig, at Artillerivej og Lossepladsvej rettes ud, siger han. agn


Links til andre artikler:

24.08.05 - Bryggen Syd: Venstre vil tvinge butikker igennem
24.08.05 - Hvordan kan roklubben overleve?
04.05.05 - Bryggen Syd-direktør håber på fredeliggørelse af Artillerivej
06.04.05 - Bryggen Syd: Husk nu Artillerivej
23.03.05 - Bryggen Syd: Bryggens rivende udvikling fortsætter
23.03.05 - Bryggen Syd: Øget trafik på Artillerivej
23.03.05 - Bryggebladet mener: Flotte visioner for Bryggen Syd - men husk lige trafikken

På bryggebladet.dk den 24. august 2005.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet 12-2005 (udkom den 24. august).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet