HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

VENSTRE VIL TVINGE BUTIKKER IGENNEM

For at undgå at Bryggen Syd bliver en soveby, vil Venstre tvinge de private udviklingsselskaber til at lave butikslokaler i de nye ejendomme.

BRYGGEBLADET 24.08.2005 - Venstre foreslår, at de private udviklingsselskaber, der bygger nye ejendomme på Bryggen, skal tvinges til at indrette plads til butiksliv i de nye bygninger. Forslaget støttes også af Socialdemokraterne.

Det nytter ikke at bygge flere tusinde boliger uden butikslokaler, mener Venstre. Socialdemokraterne er enige. Helhedsplanen for Bryggen Syd, der kommer til at ligge til grund for den endelige lokalplan, er udarbejdet af danske Plot Arkitekter og hollandske West 8.

Hidtil har det i lokalplanerne for Havnestad været frivilligt for udviklingsselskaberne at indrette butikslokaler i de nye områder. Konsekvensen af dette er, at der ikke bygges butikslokaler, ganske enkelt fordi det bedre kan betale sig at bygge boliger.

I den nuværende situation med et presset københavnsk boligmarked er man nemlig 99 procent sikker på at kunne sælge eller udleje boligerne, straks efter bygningerne står klar. Eventuelle butikslokaler kan derimod først forventes udlejet eller solgt, når den nye bydel er helt færdigudbygget.

Hvis en ny bydel udelukkende består af boliger, er der risiko for, at den kan udvikle sig til en forstadsagtig soveby og ikke til en egentlig levende og urban bydel, og det ønsker Venstre gerne at modvirke med forslaget.

– Vi må desværre konstatere, at det nuværende system ikke virker ad frivillighedens vej. Der kommer simpelthen ingen eller kun få butikker, siger Jesper Schou Hansen.

Han er medlem af Borgerrepræsentationen for Venstre og er i øvrigt selv bosat i Havnestad. Han har derfor fulgt udviklingen i området tæt gennem flere år.

– København og de mange nye borgere i de nye bydele kan ikke være tjent med, at de nye bydele kommer til at minde om søvnige forstæder, siger Jesper Schou Hansen.

Han har derfor drøftet sagen med partifællen bygge- og teknikborgmester Søren Pind.

– Vi er enige om, at når de private udviklingsselskaber ikke vil være med på den pæne måde, så må kommunen lave helt faste krav til antallet af kvadratmeter i den kommende lokalplan for Bryggen Syd.

– Vi foreslår derfor, at det skrives direkte ind i lokalplanen for det nye område, at der skal indrettes 3.000 kvadratmeter erhvervslokaler, som kan bruges til supermarkeder, kiosker, take-away-steder, lægekonsultationer og meget andet, siger Jesper Schou Hansen.

Socialdemokraterne er enige

Socialdemokraterne hilser Venstres forslag velkomment.

– Vi ønsker, at alle nye bydele bliver så levende som overhovedet muligt, så tankerne er absolut ikke fremmede for os. Når de private selskaber ikke ad frivillighedens vej vil indrette butikslokaler, så medvirker vi gerne til at stille mere håndfaste krav i lokalplanerne, siger Kim Christensen, der er medlem af Bygge- og Teknikudvalget for Socialdemokraterne

– Et lokalt butiksmiljø er jo med til at gøre en bydel spændende at bo i. Vi har med glæde konstateret, at mange af de gamle butikslokaler på Bryggen og i de andre brokvarterer nu igen bliver udnyttet til eksempelvis små tøjforretninger.

– Det er selvfølgelig nok ikke den type butikker, der kommer flest af i de nybyggede områder. Dertil er huslejen sikkert for høj. Men de mange nye butikker i de gamle brokvarterer understreger, at behovet for et varieret butiksliv er stort i København. Således også i de nybyggede områder, siger Kim Christensen.

Kim Christensen finder, at det er bedre at stille krav, inden byggeprocessen går i gang. Det er langt nemmere at omdanne ledige butikslokaler til boliger, såfremt de efter en årrække skulle vise sig helt umulige at udleje eller sælge.

Udviklingsselskaber vil også have butikker og liv i bydelen

Også de private udviklingsselskaber er positive overfor Venstres forslag.

– Vi er klar til at gå ind i en positiv og konstruktiv dialog om butikker i området. Vi ønsker jo også at skabe en hel og levende bydel, siger Anders Lind Knudsen, direktør i Nordkranen, der ejer mange af byggegrundene ud til selve havnen.

Anders Lind Knudsen mener, at butikslokaler i en størrelsesorden på i alt 3.000 kvadratmeter nemt kan indpassses.

– Det, alle sidder og venter på nu, er, at lokalplanen færdiggøres. Vi vil gerne i gang med at bygge så snart som muligt, siger han.agn


Links til andre artikler:

24.08.05 - Bryggen Syd: Alle venter på lokalplanen
24.08.05 - Hvordan kan roklubben overleve?
04.05.05 - Bryggen Syd-direktør håber på fredeliggørelse af Artillerivej
06.04.05 - Bryggen Syd: Husk nu Artillerivej
23.03.05 - Bryggen Syd: Bryggens rivende udvikling fortsætter
23.03.05 - Bryggen Syd: Øget trafik på Artillerivej
23.03.05 - Bryggebladet mener: Flotte visioner for Bryggen Syd - men husk lige trafikken

På bryggebladet.dk den 24. august 2005.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet 12-2005 (udkom den 24. august).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet