HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

BRYGGEBLADET MENER: BRYGGEN GLEMMES IKKE

Leder i Bryggebladet 05-2004 (24.03.2004)

Islands Brygge er blevet kaldt den "glemte bydel", men efter vi her på redaktionen i sidste uge blev begavet med syv års udgaver af Brygge Bladet anno 1930 til 1937, er ihvertfald undertegnede mere overbevist end nogensinde om, at lige netop glemt bliver Bryggen aldrig. Totalt forandret og fornyet måske, endda historisk set misforstået, men ikke glemt og historieløs.

Til næste år fylder Islands Brygge 100 år som beboelsesområde, og de 74 år gamle lokalaviser vil blive bragt til live i nogle af årets mange jubilæumsarrangementer. Bare gennemlæsningen af ét års Brygge Bladet årgang 1931 afslører en gigantisk skattekiste af gode historier og vidunderligt sprog om og fra en bydel, der dengang havde flere end 20.000 indbyggere og et vidt forgrenet erhvervsliv.

At Islands Brygge historisk set er misforstået, er et af Sussie Paddison fra Islands Brygges Lokalhistoriske Arkivs store budskaber. Beboelsesejendommene på Islands Brygge - hvoraf de ældste fylder 100 i 2005 - blev ikke bygget til fattige arbejdere, men til funktionærer med faste og gode indtægter. Det fremgår for eksempel af Brygge Bladets mange annoncer for dyrt herretøj, japanske silkekimonoer (efterårets mode i 1931) og frisørens priser på 1 krone for en klipning og 2,5 for en vandondulation og hårvask. Hvilket ifølge den begejstrede lokalhistoriker var ret dyrt.

Mens Sussie Paddison efter cirka et sekunds kærlig beskuelse udråbte den genopdagede lokalavis til "et klenodie uden lige", fordybede og fortabte nutidens lokalredaktør sig i fantastiske historier som for eksempel en humoristisk beretning fra 16. juli 1931 med overskriften "Vil Holland gøre Krav paa Amager?" Som jeg forstår det en bidende ironisk kommentar til de "tossede Nordmænd", der kort forinden havde gjort officielt krav på Østgrønland, men i Brygge Bladet argumenteret i en sammensværgelse, der skulle være planlagt af to amagerkanske familier, der nedstammede direkte fra nogle hollændere fra Christian den andens tid.

Efter datidens redaktørs bedste viden flød hollandsk presse over med det endegyldige argument for en annektering af Amager, nemlig at "Holland har lige saa god Ret til Amager som Norge til Østgrønland, og Øen er langt mere frugtbar!" Og redaktøren havde også en let løsning på den overhængende fare, inspireret som han var af den danske forsvarsminister Laust Rasmussen. Man skulle bare sætte et skilt op på Amagerstranden med teksten: "Adgang forbudt for fremmede Krigsmagter!"

Havde jeg været bedre bekendt med min historie, havde jeg sikkert også kunnet grine af grunden til, at det lige netop var familierne "Jansen i Dragør" og "Zibrandtsen i Store Magleby", der sådan blev udråbt til formodede landsforrædere. I alle tilfælde var Brygge Bladet anno 1931 i stand til på eleganteste vis at bringe udenrigspolitikken ned på et mere lokalt plan.

Hertz's Bogtrykkeri i Snorresgade har besluttet sig for at flytte til nye lokaler i Brøndby efter 80 år i Bogtrykkergaarden i Snorresgade. Med Bryggens 100 års jubilæum i 2005 var trykkeriets fund af de gamle lokalaviser i en krog i det pragtfulde gamle hus udtryk for en nærmest perfekt timing. På grund af jubilæet vil aviserne blive læst og vist frem, som de klenodier de er. Fra Bryggebladet anno 2004 lyder en kæmpe tak og held og lykke i de nye omgivelser. kls

Læs også:

På bryggebladet.dk den 22. marts 2004.
Redigeret udgave af leder der bringes Bryggebladet den 24. marts 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet