HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

HOTELHUSBÅDE VED LANGEBRO

To husbåde slutter sig til restaurant Viva. De skal være hotel og vandrehjem.

Af Anders Godthjælp Nielsen, Bryggebladet 23.08.2006

Restauranthusbåden Viva får snart to nye naboer på vandet. Kommunen har givet tilladelse til en vandrehjemshusbåd og en hotelhusbåd, der skal ligge på hver sin side af Viva.

Tættest på Langebro kommer en 30 meter lang husbåd med navnet Dronning Sofia. Det bliver et vandrehjem med plads til 20 gæster.

På den anden side af Viva kommer der et flydende hotel med 12 dobbeltværelser. Hotellet hedder Cph-living og er den højeste af de to nye husbåde. Den kommer til at rage 7,4 meter op over vandoverfladen.

Tilladelserne er givet som en dispensation til lokalplanen for området. Kommunen har vurderet, at de tre husbåde tilsammen vil være med til at skabe liv på den anden side af Langebro, som kommunen ellers vurderer til at være en død del af Havneparken.

Kommunen har dog kun givet tilladelse på betingelse af, at der ikke opsættes affaldscontainere på kajen.

De to nye både har desuden ikke fået tilladelse til at servere på kajen, hvorimod Viva stadig har lov til at opsætte stole og borde.

Før tilladelsen blev givet, gennemførte kommunen en nabohøring. Her fik de svar fra Kulturmiljørådet, som ikke kunne acceptere de nye husbåde. Blandt andet fordi de ikke mener, at der er tale om husbåde, der oprindeligt er bygget til at kunne sejle i. Tværtimod, mener rådet, er det ”huse på pontoner”. Dette er kommunen dog ikke enig i.

Christianshavns Lokalråd synes godt om planerne, fremgår det af deres svar. Men rådet er blandt andet bekymret for affaldshåndteringen, hvilket der som nævnt er blevet taget hensyn til i tilladelsen.

Christianshavns lokalråd er også bange for, at de tre husbåde vil skabe mere trafik, hvilket kan betyde, at beboerne i området får endnu sværere ved at finde en parkeringsplads.

Hertil mener kommunen, at gæster til vandrehjem og hotel først og fremmest vil komme med taxa og bus.

Tilladelsen til de to nye husbåde og Viva gælder indtil videre til 2011. Dermed skal Viva ikke som hidtil søge om midlertidig dispensation hvert halve år.

På bryggebladet.dk den 23. august 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 12-2006 (udkommer den 23 august).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet